Använda USB-HD adaptern för Cisco-headset

Ditt trådlösa Cisco-headset levereras med en USB-adapter för en snabb plug-and-play-upplevelse. Du kan också använda adaptern med samtalsenheter som inte har ett Bluetooth® alternativ. USB HD-adaptern levereras ur förpackningen som är förkopplad till headsetet. Adaptern ansluts automatiskt till headsetet när den ansluts till en USB-port med tillräcklig strömförsörjning.

När du vill koppla från ditt headset behöver du bara ta ut kortet från samtalsenheten. Det tar ungefär 10 minuter för ditt headset att acceptera en annan aktiv Bluetooth-anslutning när du har kopplat bort USB HD-adaptern. Du kan också stänga av och sätta på headsetet för att snabbt parkoppla en ny enhet.

USB Adapter

 

Du kan inte installera uppdateringar av den inbyggda programvaran på ditt headset via USB HD-adaptern.

1

Anslut USB HD-adaptern till önskad enhet.

2

Slå på headsetet.

3

Välj Cisco USB HD-adapter i enhetslistan.


 

Äldre adaptrar kan visas som Cisco 700 USB-adapter.

Para ihop USB-HD adaptern för Cisco-headsetet med ditt headset

Du kan parkoppla USB HD adaptern igen om du har raderat headsetets Bluetooth® parkopplingar eller behöver byta ut adaptern.
1

Anslut USB HD-adaptern till den valda enheten.

2

Använd en penna eller ett gem för att trycka ned kopplingsknappen på USB HD-adaptern i fyra sekunder. Den blå indikatorn ovanpå kortet blinkar vid påbörjat parkopplingsläge.

USB HD Adapter button
3

Sätt headsetet i parkopplingsläge. Kortet och headsetets parkopplas automatiskt.