USB adapter možete ponovno upariti ako ste izbrisali Bluetooth uparivanje slušalica ili trebate zamijeniti adapter.

1

Spojite USB adapter na odabrani uređaj.

2

Pomoću olovke ili spajalice pritisnite tipku Pairing na USB adapteru na četiri sekunde. Plava led lampica na vrhu adaptera treperi kad uđe u način uparivanja.

USB adapterska tipka
3

Na slušalicama pomaknite i zadržite preklopku Power/Bluetooth dvije sekunde. Adapter i par slušalica automatski. Led indikator na vrhu adaptera prikazuje plavu boju kad se spoji.

Tablica 1. Status LED adaptera USB

USB LED

Status adaptera

LED pokazuje čvrstu plavu boju.

USB adapter spojen je na slušalice.

LED indikator treperi plavo.

USB adapter je u modu uparivanja.

LED indikator treperi 10 sekundi i isključuje se.

USB adapter ne može pronaći spremljene slušalice. Slušalice se automatski uparuju s adapterom kad se uključi i imaju manje od dvije aktivne Bluetooth veze. Ako ste izbrisali sve Bluetooth uparivanje s slušalica, postavite adapter i slušalice u način uparivanja kako biste ih ponovno spojili.