Adapter USB można ponownie sparować w przypadku skasowania parowania Bluetooth zestawu słuchawkowego lub konieczności wymiany adaptera.

1

Podłącz adapter USB do wybranego urządzenia.

2

Użyj długopisu lub spinacza do papieru, aby nacisnąć przycisk parowania na adapterze USB i przytrzymać go przez cztery sekundy. Niebieska dioda LED na górze adaptera miga, gdy przechodzi on w tryb parowania.

Przycisk adaptera USB
3

Na zestawie słuchawkowym przesuń i przytrzymaj przez dwie sekundy przełącznik Zasilanie/Bluetooth. Adapter i zestaw słuchawkowy zostaną sparowane automatycznie. Dioda LED w górnej części adaptera świeci na niebiesko, gdy jest on połączony.

Tabela 1. Stan diod LED adaptera USB

USB LED

Status adaptera

Dioda LED świeci na niebiesko.

Adapter USB jest podłączony do zestawu słuchawkowego.

Dioda LED miga na niebiesko.

Adapter USB działa w trybie parowania.

Dioda LED miga przez 10 sekund i wyłącza się.

Adapter USB nie może znaleźć zapisanego zestawu słuchawkowego. Zestaw słuchawkowy automatycznie paruje się z adapterem, gdy jest on włączony i ma mniej niż dwa aktywne połączenia Bluetooth. Jeśli usunięto wszystkie sparowania Bluetooth z zestawu słuchawkowego, przełącz adapter i zestaw słuchawkowy w tryb parowania, aby ponownie je połączyć.