Než začnete

Abyste mohli na navigačním panelu zobrazit možnosti Typy relací, musíte mít povolené možnosti vlastních typů relací. Pokud v Ovládacím centru nevidíte možnosti Typy relací ,obraťte se na Správce úspěchu zákazníků (CSM)nebo se obraťte na Centrum technické pomoci Cisco (TAC).

Po vytvoření nového typu relace jej nelze odstranit. Můžete jej však upravit nebo vypnout.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte do části Služby a v části Schůzka vyberteWeby.

2

Vyberte web Webex, pro který chcete změnit nastavení, a klikněte na tlačítko Konfigurovat web.

3

V části Obecná nastavenívyberte možnost Typy relací.

4

Klikněte na odkaz Přidat typ <session type=""> relace.

5

Zadejte název vlastního typu relace a vyberte funkce, které chcete zahrnout do typu relace.

6

Klikněte na Přidat.


 

Chcete-li hostiteli povolit hostování relace s vlastním typem relace, který jste vytvořili, povolte tento typ relace pro hostitelský uživatelský účet.