Pre nego što počneš

Morate imati omogućene opcije prilagođenih tipova sesija da biste videli opcije "Tipovi sesija" na traci za navigaciju. Ako ne vidite opcije tipova sesije u kontrolnomčvorištu ,obratite se menadžeru za uspeh klijenta (CSM)ili se obratite Centru za tehničku pomoć kompanije Cisco (TAC).

Nakon što kreirate novi tip sesije, ne možete ga izbrisati. Međutim, možete da ga izmenite ili isključite.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge , a zatim uokviru Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex lokaciju za koju želite da promenite postavke, a zatim kliknite na dugme "Konfigurišilokaciju".

3

U okviru Uobičajenepostavke izaberite stavku Tipovi sesija.

4

Kliknite na dugme Dodaj tip sesije za <session type=""> vezu.

5

Unesite ime prilagođenog tipa sesije, a zatim izaberite funkcije koje želite da uključite u tip sesije.

6

Kliknite na dugme Dodaj.


 

Da biste domaćinu omogućili host sesiju sa prilagođenim tipom sesije koji ste kreirali, omogućite taj tip sesije za korisnički nalog domaćina.