Pre nego što počnete

Morate imati omogućene prilagođene opcije tipova sesija da biste videli opcije tipova sesija na traci za navigaciju. Ako ne vidite opcije tipova sesija u kontrolnom čvorištu, obratite se Cisco centar za tehničku pomoć (TAC).

 

Nakon što kreirate novi tip sesije, ne možete ga izbrisati. Međutim, možete ga izmeniti ili isključiti.

1

Iz prikaza klijenta na adresi https://admin.webex.com idite do stavke Usluge, a zatim u okviru odeljka Sastanak izaberite stavku Lokacije.

2

Odaberite Webex sajt za koju ćete promeniti postavke, a zatim kliknite na " Podešavanja".

3

U okviru Uobičajene postavke izaberite stavku Tipovi sesije.

4

Kliknite na "Dodaj tip sesije " pod matičnim tipom sesije u koji želite da dodate prilagođeni tip sesije.

5

Unesite ime za prilagođeni tip sesije, a zatim izaberite funkcije koje želite da uključite u tip sesije.

6

Kliknite na Sačuvaj.


 

Da biste omogućili organizatoru sesiju organizatora sa prilagođenim tipom sesije koji ste kreirali, omogućite taj tip sesije za broj korisnički nalog.