Przed rozpoczęciem

Aby wyświetlić opcje Typy sesji na pasku nawigacyjnym, należy włączyć opcje niestandardowych typów sesji. Jeśli nie widzisz opcji Typy sesji w centrum sterowania, skontaktuj się z menedżerem ds. sukcesu klienta (CSM)lub skontaktuj się z Centrum pomocy technicznej Cisco (TAC).

Po utworzeniu nowego typu sesji nie można go usunąć. Można go jednak zmodyfikować lub wyłączyć.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.comobszarze przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycjęWitryny.

2

Wybierz witrynę Webex, której ustawienia chcesz zmienić, i kliknij opcję Konfiguruj witrynę.

3

W części Wspólne ustawienia wybierz opcję Typy sesji.

4

Kliknij łącze Dodaj typ sesji <session type=""> dla.

5

Wprowadź nazwę niestandardowego typu sesji, a następnie wybierz funkcje, które chcesz uwzględnić w typie sesji.

6

Kliknij przycisk Dodaj.


 

Aby umożliwić hostowi hostowanie sesji z utworzonym typem sesji niestandardowej, włącz ten typ sesji dla konta użytkownika hosta.