Przed rozpoczęciem

Aby wyświetlić, należy włączyć opcje niestandardowych typów sesji Typy sesji opcje na pasku nawigacyjnym. Jeśli nie widzisz Typy sesji opcje w Control Hub, skontaktuj się z centrum pomocy technicznej Cisco (TAC) .

 

Po utworzeniu nowego typu sesji nie można go usunąć. Można go jednak zmodyfikować lub wyłączyć.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do strony Usługi i w obszarze Spotkanie wybierz pozycję Witryny.

2

Wybierz witrynę Webex , dla której chcesz zmienić ustawienia, i kliknij przycisk Ustawienia .

3

W części Wspólne ustawienia wybierz opcję Typy sesji.

4

Kliknij Dodaj typ sesji pod typem sesji nadrzędnej, do której chcesz dodać niestandardowy typ sesji.

5

Wprowadź nazwę niestandardowego typu sesji, a następnie wybierz funkcje, które chcesz uwzględnić w typie sesji.

6

Kliknij opcję Zapisz.


 

Aby włączyć sesję hosta do hostowania z utworzonym niestandardowym typem sesji, włącz ten typ sesji dla konta użytkownika hosta.