לפני שתתחיל

עליך להפעיל את אפשרויות סוגי ההפעלה המותאמים אישית כדי לראות אפשרויות סוגי הפעלות בסרגל הניווט. אם אינך רואה אפשרויות של 'סוגי הפעלות ' ב'מרכז הבקרה', פנה למנהל הצלחת הלקוחות (CSM)שלך, או פנה למרכז הסיוע הטכני של Cisco (TAC).

לאחר יצירת סוג הפעלה חדש, אין באפשרותך למחוק אותו. עם זאת, באפשרותך לשנות אותו או לכבות אותו.

1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותיםותחת פגישה, בחר אתרים.

2

בחר את אתר Webex עבורו כדי לשנות את ההגדרות ולחץ על קביעת תצורה של אתר.

3

תחת הגדרותנפוצות, בחר סוגי הפעלות.

4

לחץ על הוסף סוג הפעלה לקישור <session type=""> .

5

הזן שם עבור סוג ההפעלה המותאם אישית ולאחר מכן בחר את התכונות שברצונך לכלול בסוג ההפעלה.

6

לחץ על הוסף.


 

כדי לאפשר למארח לארח הפעלה עם סוג ההפעלה המותאם אישית שיצרת, הפוך את סוג ההפעלה לזמין עבור חשבון המשתמש המארח.