Predtým ako začneš

Na zobrazenie musíte mať povolené možnosti vlastných typov relácií Typy relácií možnosti na navigačnej lište. Ak nevidíte Typy relácií možnosti v Control Hub, kontaktujte Cisco Technical Assistance Center (TAC).

 

Po vytvorení nového typu relácie ho nemôžete odstrániť. Môžete ho však upraviť alebo vypnúť.

1

Z pohľadu zákazníka v https://admin.webex.com, ísť do Službya pod Stretnutie, vyberte Stránky.

2

Vyberte webovú stránku Webex, pre ktorú chcete zmeniť nastavenia, a kliknite nastavenie.

3

Pod Spoločné nastavenia, vyberte Typy relácií.

4

Kliknite Pridajte typ relácie pod nadradeným typom relácie, do ktorej chcete pridať vlastný typ relácie.

5

Zadajte názov pre vlastný typ relácie a potom vyberte funkcie, ktoré chcete zahrnúť do typu relácie.

6

Kliknite Uložiť.


 

Ak chcete hostiteľovi povoliť hosťovanie relácie s vlastným typom relácie, ktorý ste vytvorili, povoľte tento typ relácie pre hostiteľské používateľské konto.