Funkční tlačítka

Můžete nastavit funkční klávesy (známe jako F-klávesy) pro přístup k telefonním číslům. Můžete například nastavit, aby funkční klávesa aktivovala volání vašemu bezpečnostnímu oddělení. Nastavenou funkční klávesu můžete přidat do seznamu rychlých voleb.

Nastavení funkční klávesy

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost F-klávesy.

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Přidat F-klávesu.

5

Označte pole Název a stiskněte tlačítko Upravit.

6

Enter a name.

7

Stiskněte tlačítko Uložit.

8

Označte pole Číslo a stiskněte tlačítko Upravit.

9

Zadejte číslo.

10

Stiskněte tlačítko Uložit.

11

Stiskněte tlačítko Ano.

Uskutečnění hovoru pomocí funkční klávesy

Hovory můžete uskutečňovat pomocí položek funkčních kláves.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost F-klávesy.

3

Vyberte položku a stiskněte tlačítko Volat.

Přidání funkční klávesy do seznamu rychlých voleb

Funkční klávesu můžete přidat na seznam rychlých voleb.

Než začnete

Je třeba definovat funkční klávesu.

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost F-klávesy.

3

Označte položku.

4

Stiskněte tlačítko Více.

5

Vyberte možnost Rychlá volba.

6

Proveďte jednu z následujících činností.

  • Vyberte prázdnou položku a stiskněte tlačítko Přidat.
  • Vyberte existující rychlou volbu a stiskněte tlačítko Nahradit.
  • Vyberte existující rychlou volbu, stiskněte tlačítko Smazat a poté stiskněte tlačítko Přidat.

Odstranění funkční klávesy

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost F-klávesy.

3

Vyberte položku a stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Smazat F-klávesu.

5

Stiskněte tlačítko Ano.

Odstranění všech funkčních kláves

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost F-klávesy.

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Smazat všechny F-klávesy.

5

Stiskněte tlačítko Ano.

Zobrazení seznamu rychlých voleb

1

Stiskněte tlačítko Nabídka .

2

Vyberte možnost F-klávesy.

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Rychlá volba.