Funkční klávesy

Můžete nastavit funkční klávesy (známe jako Funkční klávesy) pro přístup k telefonním číslům. Můžete například nastavit, aby funkční klávesa volala na vaše bezpečnostní oddělení. Nastavenou funkční klávesu můžete přidat do seznamu rychlých voleb.

Nastavení funkční klávesy

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte F-klávesy .

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Přidat F-klávesu.

5

Označte pole Název a stiskněte tlačítko Upravit.

6

Enter a name.

7

Stiskněte tlačítko Uložit.

8

Označte pole Číslo a stiskněte tlačítko Upravit.

9

Zadejte číslo.

10

Stiskněte tlačítko Uložit.

11

Stiskněte tlačítko Ano.

Uskutečnění hovoru pomocí kláves F-key

Hovory můžete uskutečňovat pomocí položek funkčních kláves.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte F-klávesy .

3

Zvolte položku a stiskněte tlačítko Volat.

Přidání klávesy F do seznamu rychlých voleb

Funkční klávesu můžete přidat na seznam rychlých voleb.

Než začnete

Je třeba definovat funkční klávesu.

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte F-klávesy .

3

Označte položku.

4

Stiskněte tlačítko Více.

5

Vyberte možnost Rychlá volba.

6

Proveďte jednu z následujících činností.

  • Vyberte prázdnou položku a stiskněte tlačítko Přidat.
  • Vyberte existující rychlou volbu a stiskněte tlačítko Nahradit.
  • Vyberte existující rychlou volbu, stiskněte tlačítko Smazat a poté stiskněte tlačítko Přidat.

Odstranění klávesy F-key

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte F-klávesy .

3

Zvolte položku a stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Smazat F-klávesu.

5

Stiskněte tlačítko Ano.

Odstranit všechny funkční klávesy

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte F-klávesy .

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Smazat všechny Funkční klávesy.

5

Stiskněte tlačítko Ano.

Zobrazení seznamu rychlých voleb

1

Stiskněte Menu .

2

Vyberte F-klávesy .

3

Stiskněte tlačítko Více.

4

Vyberte možnost Rychlá volba.