Funksjons taster

Du kan konfigurere funksjonstaster til å gi tilgang til telefonnummer. Du kan for eksempel konfigurere en funksjonstast til å ringe sikkerhetsavdelingen. Når du har konfigurert funksjonstaster, kan du legge dem til i listen med kortnummer.

Konfigurere en F-tast

1

Trykk på meny .

2

Velg F-taster .

3

Trykk på Mer.

4

Velg Legg til funksjonstast (Add F-Key).

5

Merk Navn-feltet, og trykk på Rediger.

6

Skriv inn et navn.

7

Trykk på Lagre.

8

Merk Nummer-feltet (Number), og trykk på Rediger.

9

Tast et nummer.

10

Trykk på Lagre.

11

Trykk på Ja.

Foreta et anrop med en F-tast

Du kan ringe en person fra en funksjonstastoppføring.

1

Trykk på meny .

2

Velg F-taster .

3

Velg en oppføring og trykk på Ring.

Legge til en F-tast i kort nummer listen

Du kan legge til funksjonstaster i listen med kortnummer.

Før du begynner

En funksjonstast må være definert.

1

Trykk på meny .

2

Velg F-taster .

3

Merk en oppføring.

4

Trykk på Mer.

5

Velg Kortnummer.

6

Gjør ett av følgende:

  • Velg en tom oppføring, og trykk på Legg til.
  • Velg et eksisterende kortnummer, og trykk på Erstatt.
  • Velg et eksisterende kortnummer, trykk på Slett, og trykk deretter på Legg til.

Slette en F-tast

1

Trykk på meny .

2

Velg F-taster .

3

Velg en oppføring og trykk på Mer.

4

Velg Slett funksjonstast (Delete F-Key).

5

Trykk på Ja.

Slett alle F-taster

1

Trykk på meny .

2

Velg F-taster .

3

Trykk på Mer.

4

Velg Slett alle funksjonstaster (Delete all F-Keys).

5

Trykk på Ja.

Vise hurtig oppringings listen

1

Trykk på meny .

2

Velg F-taster .

3

Trykk på Mer.

4

Velg Kortnummer.