Funktionstaster

Du kan konfigurere funktionstaster (kendt som F-taster) for at få adgang til telefonnumre. Du kan f.eks. konfigurere en funktionstast til at ringe til din sikkerhedsafdeling. Når du konfigurerer en funktionstast, kan du føje den til hurtigkaldslisten.

Konfigurer en funktionstast

1

Tryk på Menu .

2

Vælg F-taster .

3

Tryk på Mere.

4

Vælg Tilføj funktionstast.

5

Markér feltet Navn, og tryk på Rediger.

6

Angiv et navn.

7

Tryk på Gem.

8

Markér feltet Nummer, og tryk på Rediger.

9

Tast et telefonnummer.

10

Tryk på Gem.

11

Tryk på Ja.

Foretag et opkald med en F-tast

Du kan ringe til en person via funktionstastposten.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg F-taster .

3

Vælg en post, og tryk på Ring op.

Føje en F-tast til hurtigkaldslisten

Du kan føje en funktionstast til hurtigkaldslisten.

Før du begynder

Du skal bruge en defineret funktionstast.

1

Tryk på Menu .

2

Vælg F-taster .

3

Markér en post.

4

Tryk på Mere.

5

Vælg Hurtigopkald.

6

Udfør én af følgende handlinger:

  • Vælg en tom post, og tryk på Tilføj.
  • Vælg et eksisterende hurtigkald, og tryk på Erstat.
  • Vælg et eksisterende hurtigkald, tryk på Slet, og tryk derefter på Tilføj.

Slet en F-tast

1

Tryk på Menu .

2

Vælg F-taster .

3

Vælg en post, og tryk på Mere.

4

Vælg Slet funktionstast.

5

Tryk på Ja.

Slet alle F-taster

1

Tryk på Menu .

2

Vælg F-taster .

3

Tryk på Mere.

4

Vælg Slet alle funktionstaster.

5

Tryk på Ja.

Få vist hurtigkaldslisten

1

Tryk på Menu .

2

Vælg F-taster .

3

Tryk på Mere.

4

Vælg Hurtigopkald.