Klawisze funkcyjne

Do klawiszy funkcyjnych można przypisać numery telefonów. Na przykład można skonfigurować wybieranie numeru działu bezpieczeństwa klawiszem funkcyjnym. Po skonfigurowaniu klawisza funkcyjnego można go dodać do listy szybkiego wybierania.

Konfigurowanie klawisza funkcyjnego

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Klawisze funkcyjne.

3

Naciśnij przycisk Więcej.

4

Wybierz Dodaj klawisz funkcyjny.

5

Podświetl pole Nazwa i naciśnij przycisk Edytuj.

6

Wprowadź nazwę.

7

Naciśnij przycisk Zapisz.

8

Podświetl pole Numer i naciśnij przycisk Edytuj.

9

Wprowadź numeru telefonu.

10

Naciśnij przycisk Zapisz.

11

Naciśnij klawisz Tak.

Nawiązywanie połączenia klawiszem funkcyjnym

Za pomocą klawisza funkcyjnego można wybrać numer.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Klawisze funkcyjne.

3

Wybierz wpis i naciśnij przycisk Połącz.

Dodawanie klawisza funkcyjnego do listy szybkiego wybierania

Klawisz funkcyjny można dodać do listy szybkiego wybierania.

Przed rozpoczęciem

Potrzebny jest skonfigurowany klawisz funkcyjny.

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Klawisze funkcyjne.

3

Podświetl pozycję.

4

Naciśnij przycisk Więcej.

5

Wybierz opcję Szybkie wybieranie.

6

Wykonaj jedną z poniższych czynności.

  • Wybierz pustą pozycję i naciśnij Dodaj.
  • Wybierz istniejący numer szybkiego wybierania i naciśnij przycisk Zastąp.
  • Wybierz istniejący numer szybkiego wybierania, naciśnij Usuń, a następnie naciśnij Dodaj.

Usuwanie klawisza funkcyjnego

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Klawisze funkcyjne.

3

Wybierz pozycję i naciśnij przycisk Więcej.

4

Wybierz opcję Usuń klawisz funkcyjny.

5

Naciśnij klawisz Tak.

Usuwanie wszystkich klawiszy funkcyjnych

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Klawisze funkcyjne.

3

Naciśnij przycisk Więcej.

4

Wybierz opcje Usuń wszystkie klawisze funkcyjne.

5

Naciśnij klawisz Tak.

Wyświetlanie listy szybkiego wybierania

1

Naciśnij przycisk Menu .

2

Wybierz Klawisze funkcyjne.

3

Naciśnij przycisk Więcej.

4

Wybierz opcję Szybkie wybieranie.