Funktionsknappar

Du kan ställa in F-knappar för att komma åt telefonnummer. Du kan till exempel ställa in en F-knapp för att ringa din säkerhetsavdelning. När du har ställt in en F-knapp kan du lägga till den i listan med kortnummer.

Ställ in en F-knapp

1

Tryck på Meny.

2

Välj F-knappar.

3

Tryck på Mer.

4

Välj Lägg till F-knapp.

5

Markera fältet Namn och tryck på Redigera.

6

Ange ett namn.

7

Tryck på Spara.

8

Markera fältet Nummer och tryck på Redigera.

9

Ange ett nummer.

10

Tryck på Spara.

11

Tryck på Ja.

Ring ett samtal med en F-knapp

Du kan ringa en person med hjälp av en F-knapp.

1

Tryck på Meny.

2

Välj F-knappar.

3

Välj en post och tryck på Ring.

Lägg till en F-knapp i listan med kortnummer

Du kan lägga till en F-knapp i listan med kortnummer.

Innan du börjar

Du måste ha ställt in en F-knapp.

1

Tryck på Meny.

2

Välj F-knappar.

3

Markera en post.

4

Tryck på Mer.

5

Välj Kortnummer.

6

Utför någon av dessa åtgärder.

  • Välj en tom post och tryck på Lägg till.
  • Välj ett befintligt kortnummer och tryck på Ersätt.
  • Välj ett befintligt kortnummer, tryck på Ta bort och tryck sedan på Lägg till.

Ta bort en F-knapp

1

Tryck på Meny.

2

Välj F-knappar.

3

Välj en post och tryck på Mer.

4

Välj Ta bort F-knapp.

5

Tryck på Ja.

Ta bort alla F-knappar

1

Tryck på Meny.

2

Välj F-knappar.

3

Tryck på Mer.

4

Välj Ta bort alla F-knappar.

5

Tryck på Ja.

Visa listan med kortnummer

1

Tryck på Meny.

2

Välj F-knappar.

3

Tryck på Mer.

4

Välj Kortnummer.