Funkcijske tipke

Za dostop do telefonskih številk lahko nastavite funkcijske tipke (imenovane F-tipke). Tako lahko na primer nastavite funkcijsko tipko za klicanje varnostnega oddelka. Ko nastavite funkcijsko tipko, jo lahko dodate na seznam hitrega klicanja.

Nastavitev funkcijske tipke

1

Pritisnite meni .

2

Izberi F-tipke .

3

Pritisnite Več.

4

Izberite Dodaj funkcijsko tipko.

5

Označite polje Ime in pritisnite Uredi.

6

Vnesite ime.

7

Pritisnite Shrani.

8

Označite polje Številka in pritisnite Uredi.

9

Vnesite številko.

10

Pritisnite Shrani.

11

Pritisnite Da.

Klicanje s tipko »F«

Osebo lahko pokličete z vnosom funkcijske tipke.

1

Pritisnite meni .

2

Izberi F-tipke .

3

Izberite vnos in pritisnite Kliči.

Dodajanje tipke F na seznam hitrih klicev

Funkcijsko tipko lahko dodate na svoj seznam hitrih klicanj.

Preden začnete

Potrebujete dodeljeno funkcijsko tipko.

1

Pritisnite meni .

2

Izberi F-tipke .

3

Označite vnos.

4

Pritisnite Več.

5

Izberite Hitro klicanje.

6

Naredite nekaj od naslednjega.

  • Izberite prazen vnos in pritisnite Dodaj.
  • Izberite obstoječ hitro klicanje in pritisnite Zamenjaj.
  • Izberite obstoječe hitro klicanje, pritisnite Izbriši, in nato pritisnite Dodaj.

Brisanje tipke F

1

Pritisnite meni .

2

Izberi F-tipke .

3

Izberite vnos in pritisnite Več.

4

Izberite Brisanje funkcijske tipke.

5

Pritisnite Da.

Izbriši vse F-tipke

1

Pritisnite meni .

2

Izberi F-tipke .

3

Pritisnite Več.

4

Izberite Brisanje vseh funkcijskih tipk.

5

Pritisnite Da.

Ogled seznama za hitro klicanje

1

Pritisnite meni .

2

Izberi F-tipke .

3

Pritisnite Več.

4

Izberite Hitro klicanje.