Funkčné tlačidlá

Môžete nastaviť funkčné klávesy (známe ako F-klávesy) na prístup k telefónnym číslam. Môžete napríklad môžete nastaviť funkčný kláves na vytočenie bezpečnostného oddelenia. Po nastavení funkčného klávesu ho môžete pridať do svojho zoznamu rýchlych volieb.

Nastavenie funkčného klávesu

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vybrať klávesy F .

3

Stlačte tlačidlo Viac.

4

Vyberte položku Pridať funkčný kláves.

5

Zvýraznite pole Názov a stlačte tlačidlo Upraviť.

6

Zadajte názov.

7

Stlačte tlačidlo Uložiť.

8

Zvýraznite pole Číslo a stlačte tlačidlo Upraviť.

9

Zadajte číslo.

10

Stlačte tlačidlo Uložiť.

11

Stlačte tlačidlo Áno.

Uskutočnenie hovoru pomocou klávesu F

Pomocou položky funkčného klávesu môžete volať iný osobám.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vybrať klávesy F .

3

Vyberte želanú položku a stlačte tlačidlo Hovor.

Pridanie klávesu F do zoznamu rýchlych volieb

Funkčný kláves môžete pridať do svojho zoznamu rýchlych volieb.

Skôr než začnete

Musí byť definovaný funkčný kláves.

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vybrať klávesy F .

3

Zvýraznite niektorú položku.

4

Stlačte tlačidlo Viac.

5

Vyberte položku Rýchla voľba.

6

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností.

  • Vyberte prázdnu položku a stlačte tlačidlo Pridať.
  • Vyberte existujúcu rýchlu voľbu a stlačte tlačidlo Nahradiť.
  • Vyberte existujúcu rýchlu voľbu, stlačte tlačidlo Odstrániťa potom stlačte tlačidlo Pridať.

Odstránenie klávesu F

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vybrať klávesy F .

3

Vyberte položku a stlačte tlačidlo Viac.

4

Vyberte položku Odstrániť funkčný kláves.

5

Stlačte tlačidlo Áno.

Odstrániť všetky klávesy F

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vybrať klávesy F .

3

Stlačte tlačidlo Viac.

4

Vyberte položku Odstrániť všetky funkčné klávesy.

5

Stlačte tlačidlo Áno.

Zobrazenie zoznamu rýchlych volieb

1

Stlačte tlačidlo Menu .

2

Vybrať klávesy F .

3

Stlačte tlačidlo Viac.

4

Vyberte položku Rýchla voľba.