Okno Webinář, Schůzkanebo Událost umožňuje provádět následující akce:

 • Spravujte všechny aspekty schůzek.

 • Umožněte účastníkům chatovat, posílat videa, sdílet informace a vzájemně komunikovat pomocí dokumentů, prezentací, tabulí, aplikací a dalších.

 • Umožněte účastníkům, panelistům, hostitelům a spoluhostitelům chatovat mezi sebou ve webináříchWebex.


Pokud hostujete schůzku, která zahrnuje systémy TelePresence, nejsou k dispozici následující funkce Webexu :

 • Pořádání anket

 • Přenos souborů

 • Chat (s účastníky místnosti TelePresence)

Úkol

Akce

Pozvání lidí na probíhající schůzku

Na kartě Další možnosti vyberte Pozvat a připomenout a zadejte požadované informace.

Vypnutí pípnutí a tónů vstupu a výstupu účastníka

Vyberte možnost Participant > Entry and Exit Tone (Tón vstupu a výstupu účastníka).


 

Při použití možnosti Zvuk Webex , pokud je vybrána funkce Oznámit jméno, ti, kteří se připojují pomocí možnosti Použít počítač pro zvuk, nemají možnost nahrávat a oznamovat své jméno.

Ztlumení mikrofonů účastníků

 • Chcete-li ztlumit všechny účastníky, kteří se připojují, vyberte možnost Účastník > ztlumit při vstupu .

 • Chcete-li ztlumit nebo zrušit ztlumení všech kromě vás, vyberte účastník > ztlumit vše.

 • Chcete-li účastníkům povolit zrušení ztlumení, vyberte možnost Účastník > Umožnit účastníkům zrušit ztlumení

 • Chcete-li někoho konkrétně ztlumit, vyberte možnost Účastník > Ztlumit nebo Zrušit ztlumení.

Úprava uvítací zprávy

Vyberte Schůzka nebo Událost > Uvítací zpráva.


 

To není podporováno ve webináříchWebex.

Záznam schůzky

Vyberte Record (Záznam) .


 
Pozastavte a obnovte nahrávání podle potřeby, spíše než zastavovat a restartovat nahrávání, abyste se vyhnuli vytváření více záznamových souborů.

Přejmenování uživatele s voláním

Klikněte pravým tlačítkem na jméno v seznamu Účastníci a vyberte Přejmenovat .

Úprava zvukových upozornění

Klikněte pravým tlačítkem na název účastníka a vyberte Zvuková upozornění .

Úprava zvuku, který se přehraje, když někdo zadá chatovou zprávu

Klikněte pravým tlačítkem na název chatu a vyberte Zvuková upozornění.

Udělení nebo odebrání oprávnění (musí to být aktuální prezentující, hostitel nebo spoluhostitel)

Vyberte Účastník > Přiřadit oprávněnía pak zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušné možnosti.

Nastavení někoho jiného jako prezentujícího

Přetáhněte ikonu sdílení Webex na dalšího prezentujícího.

Nastavení někoho jiného jako hostitele

Klikněte pravým tlačítkem na název nebo miniaturu a vyberte Změnit roli na > hostitele.

Opětovné získání role hostitele

V seznamu účastníků vyberte své jméno, pak vyberte Účastník > Získat zpět rolihostitele a zadejte požadované informace.

Odebrání účastníka ze schůzky

Klikněte pravým tlačítkem na jméno v seznamu Účastníci a vyberte Vyloučit.

Uzamknutí přístupu ke schůzce

Vyberte Schůzka > Uzamknout schůzku.


 
Tato možnost zabrání komukoli, aby se ke schůzce připojil, včetně těch, kteří byli pozváni, ale ještě se nepřipojili.

Odemknutí přístupu ke schůzce

Vyberte Schůzka/Událost/Webinář > Odemknout schůzku/Událost/Webinář.

Získání informací o probíhající schůzce

Vyberte Informace o > schůzky.

Opuštění schůzky

Vyberte Ukončit nebo opustit schůzku, webinář nebo událost> Opustit schůzku/webinář/událost.

Ukončení schůzky

Vyberte Ukončit nebo opustit schůzku, webinář nebo událost> Ukončit schůzku, webinář nebo událost pro všechny.


 

Pokud jste spoluhostitelem, můžete schůzku, webinář nebo událost opustit nebo ukončit. Aplikace vás požádá o potvrzení, zda ji chcete ukončit pro všechny.

Odeslání e-mailu s přepisem schůzky

Vyberte Soubor > Odeslat přepis, zadejte požadované informace a odešlete e-mail.


 

Pokud jste je uložili během schůzky, můžete také připojit:

 • Sdílené dokumenty

 • Konverzace

 • Dotazník ankety

 • Výsledky ankety

 • Veřejné poznámky nebo skryté titulky pořízené nebo zveřejněné během zasedání.

Přepis je odeslán všem účastníkům, kteří při připojování uvedli své e-mailové adresy.

Účastníci pouze se zvukem nejsou uvedeni v přepisu.