Webinar -, møde- eller begivenhedsvinduettillader dig at gøre følgende:

 • Administrér alle aspekter af mødet.

 • Sæt alle deltagere i stand til at chatte, sende video, dele information og interagere med hinanden vha. dokumenter, præsentationer, whiteboards, programmer og andet.

 • Giv mødedeltagere, paneldeltagere, værter og cohosts mulighed for at chatte med hinanden i Webex-webinarer.


Hvis du er vært for et møde, der TelePresence, er de følgende Webex-funktioner ikke tilgængelige:

 • Meningsmåling

 • Filoverførsel

 • Chat (med deltagere i TelePresence-mødelokalet)

Opgave

Handling

Inviter personer til et igangværende møde

Fra fanen Flere valgmuligheder skal du vælge Inviter og påmind og indtaste de ønskede oplysninger.

Sluk for bip-lyde og toner, når en deltager logger ind eller ud

Vælg Deltager > Indgangs - og udgang tone .


 

Ved brug af valgmuligheden Webex-lyd , hvis funktionen Annoncer navn er valgt, får de, der deltager ved hjælp af valgmuligheden Brug computer til lyd, ikke mulighed for at optage og oplyse deres navn.

Slå lyden fra deltagermikrofoner

 • For at slå lyd fra alle, når de deltager, vælg Deltager > Slå lyd fra ved indtræden .

 • For at slå lyd fra eller til for alle andre end dig selv skal du vælge Deltager > Slå lyd fra alle.

 • For at tillade deltagerne at slå deres egen lyd til skal du vælge Deltager > Lade mødedeltagere slå deres egen lyd til

 • For at slå lyd fra for nogen bestemt skal du vælge Deltager > Slå lyd fra eller Slå lyd til.

Rediger en velkomstmeddelelse

Vælg Møde eller Begivenhed >velkomstmeddelelse.


 

Dette er ikke suppporteret i Webex-webinarer.

Optag dit møde

Vælg Optag.


 
Pause og genoptag optagelsen, når det er nødvendigt, i stedet for at stoppe og genstarte optagelsen for at undgå at oprette flere optagelsesfiler.

Omdøb en indgående opkaldsbruger

Højreklik på navnet på deltagerlisten , og vælg Omdøb .

Rediger lydvarsler

Højreklik på titlen Deltagere , og vælg Lydadvarsler .

Rediger lyden, der afspilles, når nogen indtaster en chat-besked

Højreklik på titlen Chat, og vælg Lydadvarsler.

Tild eller fjern privilegier (skal være nuværende præsentationsvært, vært eller cohost)

Vælg Deltager > tildel privilegier, og marker eller fjern markeringen for den relevante valgmulighed.

Gør en anden person til præsentationsvært

Træk Ikonet Webex-deling til den næste præsentationsvært.

Gør en anden person til vært

Højreklik på navnet eller miniaturebilledet, og vælg Skift rolle for at > vært.

Tag rollen som vært tilbage

Vælg dit navn på deltagerlisten , og vælg deltager >genvind værtsrollen, og indtast de ønskede oplysninger.

Fjern en deltager fra et møde

Højreklik på navnet på Deltager-listen, og vælg Udvis.

Lås mødeadgang

Vælg Møde > Lås møde.


 
Denne valgmulighed forhindrer andre i at deltage i mødet, inklusive de personer, der blev inviteret, men endnu ikke deltager.

Lås op for mødeadgang

Vælg Møde/Begivenhed/Webinar> lås op for møde/begivenhed/webinar.

Få oplysninger om et igangværende møde

Vælg Møde > Oplysninger.

Forlad et møde

Vælg Afslut eller forlad møde, webinar eller begivenhed, >Forlad møde/webinar/begivenhed.

Afslut et møde

Vælg Afslut eller forlad møde, webinar eller >afslut møde, webinar eller begivenhed for alle.


 

Hvis du er cohost, kan du forlade eller afslutte mødet, webinaret eller begivenheden. Programmet beder dig om at bekræfte, om du ønsker at afslutte det for alle.

Send en e-mail med mødeafskrift

Vælg Fil > Send afskrift, indtast de nødvendige oplysninger, og send e-mailen.


 

Hvis du har gemt dem under mødet, kan du også vedhæfte:

 • Delte dokumenter

 • Chat (kun på engelsk)

 • Meningsmålingsspørgeskema

 • Meningsmålingsresultater

 • Offentlige noter eller undertekster, som blev skrevet eller publiceret under mødet.

Afskriften sendes til alle deltagere, som oplyste deres e-mailadresse, da de deltog i mødet.

Deltagere kun med lyd vises ikke på afskriften.