Můžete povolit Control Hubu odesílat požadavky na konkrétní webovou službu obsahující informace o události, která se stala na zařízení. Například, když se hodnota počítání lidí změní. Služba pak může jednat na základě příchozího webhooku, například ukládat data, nebo spouštět další události či služby.

Tato funkce je součástí integrace pracovního prostoru a pro práci s webhoky potřebujete službu. Může se jednat o webový server hostující službu pro zpracování webhooků z Control Hubu. Můžete použít stávající integrační službu nebo si ji sami vytvořit.

Více o integraci pracovního prostoru si můžete přečíst zde.

Předpoklady pro externí službu přijímající webhook:

  • Základní autentizace nebo autorizační token pro přijímací server. Autorizační token se přidá stejně jako do hlavičky http Authorization v požadavku webhook.

  • Musí být dostupné na veřejném internetu.

  • Musíte použít HTTPS.

  • Musí mít platný a důvěryhodný certifikát. Certifikáty s vlastním podpisem nejsou podporovány.

  • Musíte odpovědět 200 OK.

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte do https://admin.webex.comčásti Pracovní prostory a klikněte na položku Integrace.

2

Klikněte na tlačítko Přidat integraci a ze seznamu vyberte možnost Připojit webhook.

3

Uveďte potřebné údaje o přijímající službě. Poté uložte a ověřte informace.

Mějte na paměti, že pro odesílání webhooků můžete vybrat určitá zařízení. Povolení všech zařízení pro webhooky může generovat mnoho požadavků z Control Hubu.

Webhooky jsou omezeny na schválený seznam stavů a událostí. Vyberte ty, které jsou užitečné pro omezení provozu.

4

Když Control Hub přijme váš vstup, webhooks začnou odesílat informace na zadanou adresu URL.

Trvá několik minut od vytvoření webhooku, dokud se nezačnou zveřejňovat události.

Můžete kdykoli změnit zdrojový datový soubor webhooků, jaké události poslouchá a název a adresu URL. Ze stejného rozbalovacího seznamu akcí můžete také smazat webhook a spustit test.

V části Metriky můžete vidět, kolik návštěvnosti je a zda nedošlo k nějakým chybám.