U kunt toestaan dat Control Hub verzoeken verzendt naar een opgegeven webservice met informatie over een gebeurtenis die op een apparaat heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld wanneer de waarde van de mensen verandert. De service kan dan handelen op basis van de inkomende webhook, bijvoorbeeld het opslaan van de gegevens of het activeren van andere gebeurtenissen of services.

Deze functie maakt deel uit van de werkplekintegraties en u hebt een service nodig om de webhooks te kunnen verwerken. Dit kan een webserver zijn die een service host om webhooks van Control Hub te verwerken. U kunt een bestaande integratieservice gebruiken of er zelf een maken.

Lees meer over werkplekintegraties.

Vereisten voor de externe service die de webhook ontvangt:

  • Basisverificatie of een autorisatietoken voor de ontvangende server. Het autorisatietoken wordt zoals het is toegevoegd aan de HTTP-autorisatiekoptekst van de webhookaanvraag.

  • Moet bereikbaar zijn op openbaar internet.

  • Moet HTTPS gebruiken.

  • Moet een geldig en vertrouwd certificaat hebben. Zelfondertekende certificaten worden niet ondersteund.

  • Moet antwoorden met een 200 OK.

1

Ga vanuit de klantweergave op https://admin.webex.com naar Werkplekken en klik op Integraties.

2

Klik op Add integration (Integratie toevoegen) en selecteer Connect Webhook in de lijst.

3

Typ de nodige gegevens van de ontvangende dienst in. Sla de informatie vervolgens op en valideer deze.

Houd er rekening mee dat u bepaalde apparaten kunt selecteren om de webhooks te verzenden. Als u alle apparaten inschakelt voor webhooks, worden er mogelijk veel aanvragen gegenereerd vanuit Control Hub.

De webhooks zijn beperkt tot een goedgekeurde lijst met statussen en gebeurtenissen. Selecteer de opties die nuttig zijn voor u om het verkeer te beperken.

4

Wanneer Control Hub uw invoer accepteert, beginnen webhooks met het verzenden van informatie naar de opgegeven URL.

Het duurt een paar minuten vanaf het moment dat de webhook is gemaakt tot gebeurtenissen beginnen te worden geplaatst.

U kunt op elk gewenst moment de webhooks source data pool, naar welke gebeurtenissen het luistert, en de naam en de URL wijzigen. In dezelfde vervolgkeuzelijst met acties kunt u ook de webhook verwijderen en een test uitvoeren.

In het gedeelte Statistieken kunt u zien hoeveel verkeer er is en of er fouten zijn opgetreden.