Kontrolnom centru možete dozvoliti da šalje zahteve određenom veb servisu koji sadrže informacije o događaju koji se dogodio na uređaju. Na primer, kada ljudi broje promene vrednosti. Usluga zatim može da deluje na osnovu dolazne veb-kuke, na primer, čuva podatke ili pokreće druge događaje ili usluge.

Ova funkcija je deo integracije radnog prostora i potrebna vam je usluga za rukovanje veb kukama. Ovo može biti veb server koji hostuje uslugu za rukovanje veb kukama iz Kontrolnog centra. Možete da koristite postojeću uslugu integracije ili da je sami napravite.

Više o integraciji radnog prostora možete pročitati ovde.

Preduslovi za eksternu uslugu prijema veb-kuke:

  • Osnovna provera autentičnosti ili token autorizacije za prijemni server. Žeton za autorizaciju se dodaje kao što je dodato u http zaglavlje za autorizaciju zahteva za veb kuku.

  • Mora da je dostupan na javnom internetu.

  • Mora da koristi HTTPS.

  • Mora da ima važeći sertifikat od poverenja. Samopotpisani sertifikati nisu podržani.

  • Moram da odgovorim sa 200 OK.

1

U korisničkom prikazu idite na https://admin.webex.com Prostori rada i kliknite na Integracije.

2

Kliknite na Dodaj integraciju i izaberite Connect Webhook sa liste.

3

Ukucati neophodne detalje o prijemnoj usluzi. Zatim sačuvajte i potvrdite informacije.

Imajte na umu da možete da izaberete određene uređaje za slanje veb-kuka. Omogućavanje svih uređaja za veb-kuke može da generiše mnoge zahteve iz Kontrolnog centra.

Veb-kuke su ograničene na odobrenu listu statusa i događaja. Izaberite one koje su vam korisne za ograničavanje saobraćaja.

4

Kada Kontrolni centar prihvati vaš unos, veb-kuke počinju da šalju informacije na navedenu URL adresu.

Potrebno je nekoliko minuta od trenutka kreiranja veb-kuke dok događaji ne počnu da se postavljaju.

U svakom trenutku možete da promenite izvornu grupu podataka veb udica, koje događaje sluša, kao i ime i URL adresu. Iz istog padajućeg menija možete da izbrišete i veb-kukuku i pokrenete test.

U odeljku „Metrika“ možete da vidite koliki je saobraćaj i da li je došlo do bilo kakvih grešaka.