Pokud vaše organizace používá rozšířené zabezpečení, můžete vygenerovat a spravovat certifikáty pro dokončení ověření nového zařízení v podnikové síti.

pokud nechcete používat kabely v kanceláři, zaveďte Webex Share na Wi-Fi. Webex Share podporuje následující ověřovací protokoly:

 • Protokol EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) — nevyžaduje ověření uživatelským jménem a heslem. Protokol EAP-TLS vyžaduje ověření a validaci certifikátu. Certifikáty vyžadují ověření klienta i serveru a také veřejný a soukromý klíč.

 • Protokol EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling) — vyžaduje ověření uživatelským jménem a heslem.

 • Protokol PEAP-MS-CHAP-v2 (Protected Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol verze 2) — vyžaduje ověření uživatelským jménem a heslem.

 • Protokol PEAP-GTC (Protected Extensible Authentication Protocol - Generic Token Card) —vyžaduje ověření uživatelským jménem a heslem.

Můžete také vybrat Automatické rozpoznání dostupných způsobů ověření a vybrat jednu v následujícím pořadí:

 • Metody protokolu EAP (Extensible Authentication Protocol) (viz předchozí seznam)

 • WPK (Wireless Private Key) — vyžaduje pro ověření sdílená přístupová hesla

 • WEP (Wired Equivalent Privacy) — vyžaduje pro ověření sdílená přístupová hesla

 • OTEVŘENÝ — bez ověření


Některé funkce Webex Share vyžadují řízení spotřební elektroniky (CEC), takže se Webex Share připojit k portu HDMI na displeji displeje. Další informace naleznete v dokumentaci k obrazovce.

Než začnete

 • Vyberte, zda k dokončení nastavení použijete notebook nebo mobilní zařízení.

 • Ujistěte se, že máte správné vybavení.

 • Přidejte Webex Share k místu.

 • Nastavte server proxy, pokud jej vaše organizace používá.

 • Získejte aktivační kód.

1

Připojte zařízení podle tištěného dokumentu Začínáme, který najdete v krabici. Použijte adaptér Wi-Fi zobrazený zde:

2

K hostovanému přístupovému bodu (AP) se připojte pomocí mobilního zařízení nebo notebooku. Na požádání zadejte svá pověření pro síť Wi-Fi.

Pokud nevidíte svou síť Wi-Fi, obnovte seznam sítí Wi-Fi. Skryté sítě se v seznamu nezobrazují.

 1. Klepněte na položku Síť > Wi-Fi.

 2. Vyberte síť své organizace.

 3. Pokud používáte skrytou síť, vyberte možnost Připojit se k jiné síti.

 4. Pokud používáte skrytou síť, zadejte SSID (Service Set Identifier).

 5. V rozevíracím seznamu vyberte metodu ověření.

 6. V případě potřeby zadejte přihlašovací údaje.

 7. Klikněte na tlačítko Připojit se.

3

Po kliknutí na tlačítko Zadat aktivační kód zadejte aktivační kód.

Pokud používáte certifikáty zabezpečení, nasaďte je do zařízení Webex Share ještě před aktivací zařízení.

pokud chcete používat pro zařízení konzistentní zdroj napájení, zaveďte Webex Share s napájecím adaptérem.


Některé funkce Webex Share vyžadují řízení spotřební elektroniky (CEC), takže se Webex Share připojit k portu HDMI na displeji displeje. Další informace naleznete v dokumentaci k obrazovce.

Než začnete

 • Vyberte, zda k dokončení nastavení použijete notebook nebo mobilní zařízení.

 • Ujistěte se, že máte správné vybavení.

 • Přidejte Webex Share k místu.

 • Nastavte server proxy, pokud jej vaše organizace používá.

 • Získejte aktivační kód.

1

Připojte zařízení podle tištěného dokumentu Začínáme, který najdete v krabici. Použijte ethernetový adaptér zobrazený zde:

Televizor zobrazí adresu IP zařízení Webex Share a vyzve vás k zadání této adresy IP do webového prohlížeče.
2

Ve webovém prohlížeči (na notebooku nebo mobilním zařízení) zadejte adresu IP pro přístup na stránku zařízení.

3

Ve webovém prohlížeči přidejte a potvrďte výjimku zabezpečení webové stránky.

4

Ve webovém prohlížeči klikněte na tlačítko Nastavení.

5

Po kliknutí na tlačítko Zadat aktivační kód zadejte aktivační kód.

Pokud používáte certifikáty zabezpečení, nasaďte je do zařízení Webex Share ještě před aktivací zařízení.

6

Nastavení dokončete podle dalších pokynů ve webovém prohlížeči.

pokud potřebujete zdroj napájení, ale pouze jeden kabel připojený k zařízení, zaveďte Webex Share na Power over Ethernet (PoE).


Některé funkce Webex Share vyžadují řízení spotřební elektroniky (CEC), takže se Webex Share připojit k portu HDMI na displeji displeje. Další informace naleznete v dokumentaci k obrazovce.

Než začnete

 • Vyberte, zda k dokončení nastavení použijete notebook nebo mobilní zařízení.

 • Ujistěte se, že máte správné vybavení.

 • Přidejte Webex Share k místu.

 • Nastavte server proxy, pokud jej vaše organizace používá.

 • Získejte aktivační kód.

1

Připojte zařízení Webex Share tak, jak je uvedeno ve vytištěném dokumentu Začínáme v balení. Použijte adaptér Power over Ethernet (PoE) zobrazený zde:

Televizor zobrazí adresu IP zařízení Webex Share a vyzve vás k zadání této adresy IP do webového prohlížeče.
2

Ve webovém prohlížeči (na notebooku nebo mobilním zařízení) zadejte adresu IP zařízení Webex Share pro přístup na stránku zařízení.

3

Ve webovém prohlížeči přidejte a potvrďte výjimku zabezpečení webové stránky.

4

Ve webovém prohlížeči klikněte na tlačítko Nastavení.

5

Po kliknutí na tlačítko Zadat aktivační kód zadejte aktivační kód.

Pokud používáte certifikáty zabezpečení, nasaďte je do zařízení Webex Share ještě před aktivací zařízení.

6

Nastavení dokončete podle dalších pokynů ve webovém prohlížeči.