Hvis organisasjonen bruker utvidet sikkerhet, kan du generere og behandle sertifikater for å fullføre godkjenningen av en ny enhet med bedrifts nettverket.

Distribuer din Webex Share med Wi-Fi hvis du ikke vil ha ledninger på kontoret ditt. Webex Share støtter følgende godkjennings protokoller:

 • Extensible authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) – krever ikke bruker navn og passord godkjenning. EAP-TLS krever sertifikat godkjenning og valide ring. Sertifikater krever godkjenning både for klienten og serveren, i tillegg til en felles og en privat nøkkel.

 • Extensible authentication Protocol – fleksibel autentisering via sikker tunnelering (EAP-FAST) – krever bruker navn og passord godkjenning.

 • Beskyttet Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge hands hake Authentication Protocol versjon 2 (PEAP-MS-CHAP-v2) – krever bruker navn og passord godkjenning.

 • Beskyttet Extensible Authentication Protocol-Generic token Card (PEAP-GTC) – krever bruker navn og passord godkjenning.

Du kan også velge automatisk som registrerer de tilgjengelige godkjennings metodene og velger én i følgende rekkefølge:

 • Metoder for Extensible authentication Protocol (EAP) (se forrige liste)

 • Trådløs privat nøkkel (WPK) – krever delte passfraser for godkjenning

 • Wired Equivalent Privacy (WEP) – krever delte passfraser for godkjenning

 • ÅPEN – ingen godkjenning


Noen Webex Share funksjoner krever forbruker elektronikk kontroll (CEC), slik at du kan koble Webex Share til en HDMI-CEC-port på skjermen. Se skjerm hjelpen hvis du vil ha mer informasjon.

Før du begynner

 • Velg om du vil bruke den bærbare data maskinen eller mobilen heten til å fullføre installeringen.

 • Sørg for at du har det riktige utstyret.

 • Legg til Webex Share på et sted.

 • Angi en proxy Hvis organisasjonen din bruker en.

 • Få tak i aktiverings koden din.

1

Koble til enheten som vist i det trykte dokumentet for å komme i gang, som du finner i boksen. Bruk Wi-Fi kortet som vises her:

2

Bruk mobilen heten eller den bærbare PC-en til å koble til det vertsbaserte tilgangs punktet (AP). Skriv inn Wi-Fi-påloggingsopplysningene når du blir bedt om det.

Hvis du ikke ser Wi-Fi nettverket, må du oppdatere listen over Wi-Fi nettverk. Skjulte nettverk vises ikke i listen.

 1. Klikk på nettverks > Wi-Fi .

 2. Velg organisasjonens nettverk.

 3. Hvis du bruker et skjult nettverk, velger du Koble til annet nettverk .

 4. Hvis du bruker et skjult nettverk, angir du tjeneste sett identifikatoren (SSID).

 5. Velg godkjennings metoden fra rulle gardin listen.

 6. Skriv inn påloggings informasjonen din hvis det er nødvendig.

 7. Klikk på bli med .

3

Klikk på Angi aktiverings kode for å angi aktiverings koden.

Hvis du bruker sikkerhets sertifikater, må du distribuere dem til Webex Share før du aktiverer enheten.

Distribuer din Webex Share med et strøm adapter hvis du vil ha en konsistent strøm kilde for enheten din.


Noen Webex Share funksjoner krever forbruker elektronikk kontroll (CEC), slik at du kan koble Webex Share til en HDMI-CEC-port på skjermen. Se skjerm hjelpen hvis du vil ha mer informasjon.

Før du begynner

 • Velg om du vil bruke den bærbare data maskinen eller mobilen heten til å fullføre installeringen.

 • Sørg for at du har det riktige utstyret.

 • Legg til Webex Share på et sted.

 • Angi en proxy Hvis organisasjonen din bruker en.

 • Få tak i aktiverings koden din.

1

Koble til enheten som vist i det trykte dokumentet for å komme i gang, som du finner i boksen. Bruk Ethernet-kortet som vises her:

TV-en din viser Webex Share IPs adresse og ber deg om å angi denne IP adressen i nett leseren din.
2

I nett leseren din (enten den bærbare data maskinen eller mobilen heten) skriver du inn IP-adressen for å få tilgang til enhets siden.

3

I nett leseren kan du legge til og bekrefte et sikkerhets unntak for Web-siden.

4

Klikk på Konfigurer i Web leseren.

5

Klikk på Angi aktiverings kode for å angi en aktiverings kode.

Hvis du bruker sikkerhets sertifikater, må du distribuere dem til Webex Share før du aktiverer enheten.

6

Følg resten av instruksjonene i nett leseren for å fullføre installeringen.

Distribuer din Webex Share med Power over Ethernet (PoE) hvis du trenger en strøm kilde, men bare vil ha én kabel koblet til enheten din.


Noen Webex Share funksjoner krever forbruker elektronikk kontroll (CEC), slik at du kan koble Webex Share til en HDMI-CEC-port på skjermen. Se skjerm hjelpen hvis du vil ha mer informasjon.

Før du begynner

 • Velg om du vil bruke den bærbare data maskinen eller mobilen heten til å fullføre installeringen.

 • Sørg for at du har det riktige utstyret.

 • Legg til Webex Share på et sted.

 • Angi en proxy Hvis organisasjonen din bruker en.

 • Få tak i aktiverings koden din.

1

Koble til Webex Share som vist i det trykte dokumentet for å komme i gang, som du finner i-boksen. Bruk Power over Ethernet (PoE) kortet som vises her:

TV-en din viser Webex Share IPs adresse og ber deg om å angi denne IP adressen i nett leseren din.
2

I nett leseren din (enten den bærbare data maskinen eller mobilen heten) skriver du inn Webex Share IP-adressen for å få tilgang til enhets siden.

3

I nett leseren kan du legge til og bekrefte et sikkerhets unntak for Web-siden.

4

Klikk på Konfigurer i Web leseren.

5

Klikk på Angi aktiverings kode for å angi en aktiverings kode.

Hvis du bruker sikkerhets sertifikater, må du distribuere dem til Webex Share før du aktiverer enheten.

6

Følg resten av instruksjonene i nett leseren for å fullføre installeringen.