Om företaget använder utökad säkerhet kan du generera och hantera certifikat för att slutföra autentiseringen av en ny enhet i företagets nätverk.

Driftsätt din Webex Share med Wi-Fi om du inte vill använda kablar. Webex Share har stöd för följande autentiseringsprotokoll:

 • EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) – Kräver inte autentisering med användarnamn och lösenord. EAP-TLS kräver autentisering och validering av certifikat. Certifikat måste autentiseras både på klienten och på servern, och det behövs både en offentlig och en privat nyckel.

 • Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) – autentisering med användarnamn och lösenord.

 • Protected Extensible Authentication Protocol-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2 (PEAP-MS-CHAP-v2) – autentisering med användarnamn och lösenord.

 • Protected Extensible Authentication Protocol - Generic Token Card (PEAP-GTC) – autentisering med användarnamn och lösenord.

Du kan även välja Automatiskt . Då identifieras tillgängliga autentiseringsmetoder och väljs enligt följande ordning:

 • EAP-metoder (Extensible Authentication Protocol) (se ovanstående lista)

 • Trådlös privat nyckel (WPK) – Kräver delade lösenfraser för autentisering

 • WEP (Wired Equivalent Privacy) – Kräver delade lösenfraser för autentisering

 • OPEN – Ingen autentisering


För vissa Webex Share-funktioner krävs CEC (Consumer Electronics Control), så anslut Webex Share till en HDMI-CEC-port på skärmen. Mer information finns i skärmens dokumentation.

Innan du börjar

 • Välj om du ska använda datorn eller mobilenheten för att slutföra konfigurationen.

 • Se till att du har rätt utrustning.

 • Lägg till Webex Share till en plats.

 • Ange en proxyserver om sådan används i organisationen.

 • Hämta din aktiveringskod.

1

Koppla in enheten som visas i det utskrivna dokumentet Kom igång som finns i förpackningen. Använd WiFi-adaptern som visas här:

2

Använd din mobilenhet eller bärbara dator för att ansluta till en värdbaserad åtkomstpunkt. Ange inloggningsuppgifterna till det trådlösa nätverket när du uppmanas göra det.

Om du inte ser ditt Wi-Fi-nätverk ska du uppdatera listan över Wi-Fi-nätverk. Dolda nätverk visas inte i listan.

 1. Klicka på Nätverk > Wi-Fi .

 2. Välj organisationens nätverk.

 3. Om du använder ett dolt nätverk ska du välja Anslut till ett annat nätverk .

 4. Om du använder ett dolt nätverk ska du ange SSID (Service Set Identifier).

 5. Välj autentiseringsmetod i listrutan.

 6. Ange dina inloggningsuppgifter om det behövs.

 7. Klicka på Delta .

3

Klicka på Ange aktiveringskod för att ange aktiveringskoden.

Om du använder säkerhetscertifikat ska du distribuera dem till Webex Share innan du aktiverar enheten.

Driftsätt din Webex Share med en nätadapter om du vill ha stabil strömförsörjning till din enhet.


För vissa Webex Share-funktioner krävs CEC (Consumer Electronics Control), så anslut Webex Share till en HDMI-CEC-port på skärmen. Mer information finns i skärmens dokumentation.

Innan du börjar

 • Välj om du ska använda datorn eller mobilenheten för att slutföra konfigurationen.

 • Se till att du har rätt utrustning.

 • Lägg till Webex Share till en plats.

 • Ange en proxyserver om sådan används i organisationen.

 • Hämta din aktiveringskod.

1

Koppla in enheten enligt dokumentet Kom igång som finns i förpackningen. Använd Ethernet-adaptern som visas här:

Du ser IP-adressen för Webex Share på TV:n med en uppmaning om att ange den här adressen i en webbläsare.
2

I din webbläsare (från din dator eller mobilenhet) anger du IP-adressen så att du kan öppna enhetssidan.

3

Lägg till och bekräfta ett säkerhetsundantag för webbsidan i din webbläsare.

4

Klicka på Inställningar i webbläsaren.

5

Klicka på Ange aktiveringskod för att ange en aktiveringskod.

Om du använder säkerhetscertifikat ska du distribuera dem till Webex Share innan du aktiverar enheten.

6

Följ instruktionerna i din webbläsare för att slutföra konfigurationen.

Driftsätt din Webex Share med Power over Ethernet (PoE) om du behöver en strömkälla men vill ha bara en kabel ansluten till enheten.


För vissa Webex Share-funktioner krävs CEC (Consumer Electronics Control), så anslut Webex Share till en HDMI-CEC-port på skärmen. Mer information finns i skärmens dokumentation.

Innan du börjar

 • Välj om du ska använda datorn eller mobilenheten för att slutföra konfigurationen.

 • Se till att du har rätt utrustning.

 • Lägg till Webex Share till en plats.

 • Ange en proxyserver om sådan används i organisationen.

 • Hämta din aktiveringskod.

1

Koppla in Webex Share enligt dokumentet Kom igång som finns i förpackningen. Använd Power over Ethernet (PoE)-adaptern som visas här:

Du ser IP-adressen för Webex Share på TV:n med en uppmaning om att ange den här adressen i en webbläsare.
2

Ange IP-adressen för Webex Share i webbläsaren (på en bärbar dator eller mobil enhet) för att öppna enhetssidan.

3

Lägg till och bekräfta ett säkerhetsundantag för webbsidan i din webbläsare.

4

Klicka på Inställningar i webbläsaren.

5

Klicka på Ange aktiveringskod för att ange en aktiveringskod.

Om du använder säkerhetscertifikat ska du distribuera dem till Webex Share innan du aktiverar enheten.

6

Följ instruktionerna i din webbläsare för att slutföra konfigurationen.