Hvis din organisation bruger en udvidet sikkerhed, kan du oprette og administrere certifikater til at fuldføre godkendelse af en ny enhed på firmaets netværk.

Installer dit Webex Share med Wi-Fi, hvis du ikke ønsker kabler på kontoret. Webex Share understøtter følgende godkendelsesprotokoller:

 • Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security (EAP-TLS) – kræver ikke godkendelse med brugernavn og adgangskode. EAP-TLS kræver certifikatgodkendelse og validering. Certifikater kræver godkendelse både på klient- og serversiden samt en offentlig og privat nøgle.

 • Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling (EAP-FAST) – kræver godkendelse med brugernavn og adgangskode.

 • Protected Extensible Authentication Protocol – Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2 (PEAP-MS-CHAP-v2) – kræver godkendelse med brugernavn og adgangskode.

 • Protected Extensible Authentication Protocol - Generic Token Card (PEAP-GTC) – kræver godkendelses med brugernavn og adgangskode.

Du kan også vælge Automatisk , der registrerer de tilgængelige godkendelsesmetoder og vælger én i følgende rækkefølge:

 • EAP-metoder (Extensible Authentication Protocol) (se den foregående liste)

 • WPK (Wireless Private Key) – delt adgangsudtryk til godkendelse

 • WEP (Wired Equivalent Privacy) – kræver delte adgangsudtryk til godkendelse

 • ÅBEN – igen godkendelse


Nogle Webex Share-funktioner kræver Consumer Electronics Control (CEC), så slut Webex Share til en HDMI-CEC-port på skærmen. Se i dokumentationen til skærmen for at få yderligere oplysninger.

Før du begynder

 • Vælg, om du vil bruge din bærbare computer eller din mobilenhed til at fuldføre installationen.

 • Sørg for, at du har det rigtige udstyr.

 • Føj Webex Share til et sted.

 • Angiv en proxyserver, hvis din organisation bruger en.

 • Få din aktiveringskode.

1

Sæt enheden i, sådan som det er vist i det trykte dokument Let's get started (Lad os komme i gang), som du finder i kassen. Brug den Wi-Fi-adapter, der vises her:

2

Brug din mobilenhed eller bærbare computer til at oprette forbindelse til det hostede adgangspunkt (AP). Indtast dine Wi-Fi-legitimationsoplysninger, når du bliver bedt om det.

Hvis du ikke kan se det Wi-Fi-netværk, skal du opdatere din liste over Wi-Fi-netværk. Skjulte netværk vises ikke på listen.

 1. Klik på Netværk > Wi-Fi .

 2. Vælg organisationens netværk.

 3. Hvis du bruger et skjult netværk, skal du vælge Forbind til et andet netværk .

 4. Hvis du bruger et skjult netværk, skal du angive SSID (Service Set Identifier).

 5. Vælg din godkendelsesmetode på rullelisten.

 6. Indtast eventuelt dine logonoplysninger.

 7. Klik på Forbind .

3

Klik på Angiv aktiveringskode for at indtaste din aktiveringskode.

Hvis du bruger sikkerhedscertifikater, skal du installere dem på Webex Share, før du aktiverer enheden.

Installer Webex Share med en vekselstrømsadapter, hvis du ønsker en konsistent energikilde til enheden.


Nogle Webex Share-funktioner kræver Consumer Electronics Control (CEC), så slut Webex Share til en HDMI-CEC-port på skærmen. Se i dokumentationen til skærmen for at få yderligere oplysninger.

Før du begynder

 • Vælg, om du vil bruge din bærbare computer eller din mobilenhed til at fuldføre installationen.

 • Sørg for, at du har det rigtige udstyr.

 • Føj Webex Share til et sted.

 • Angiv en proxyserver, hvis din organisation bruger en.

 • Få din aktiveringskode.

1

Sæt enheden i, sådan som det er vist i det trykte dokument Let's get started (Lad os komme i gang), som du finder i kassen. Brug den Ethernet-adapter, der vises her:

Dit tv viser Webex Share-IP-adressen og beder dig om at angive denne IP-adresse i din webbrowser.
2

I din webbrowser (enten fra din bærbare computer eller mobilenhed) skal du indtaste IP-adressen for at få adgang til enhedssiden.

3

Tilføj og bekræft en sikkerhedsundtagelse for websiden i din webbrowser.

4

Klik på Konfiguration i din webbrowser.

5

Klik på Angiv aktiveringskode for at indtaste en aktiveringskode.

Hvis du bruger sikkerhedscertifikater, skal du installere dem på Webex Share, før du aktiverer enheden.

6

Følg resten af vejledningen i din webbrowser for at fuldføre installationen.

Installer Webex Share med Power over Ethernet (PoE), hvis du har brug for en netkilde, men kun ønsker et kabel forbundet til enheden.


Nogle Webex Share-funktioner kræver Consumer Electronics Control (CEC), så slut Webex Share til en HDMI-CEC-port på skærmen. Se i dokumentationen til skærmen for at få yderligere oplysninger.

Før du begynder

 • Vælg, om du vil bruge din bærbare computer eller din mobilenhed til at fuldføre installationen.

 • Sørg for, at du har det rigtige udstyr.

 • Føj Webex Share til et sted.

 • Angiv en proxyserver, hvis din organisation bruger en.

 • Få din aktiveringskode.

1

Tilslut Webex Share som vist i det trykte dokument Let's get started (Lad os komme i gang) i kassen. Brug den PoE-adapter (Power over Ethernet), der vises her:

Dit tv viser Webex Share-IP-adressen og beder dig om at angive denne IP-adresse i din webbrowser.
2

I din webbrowser (enten fra din bærbare computer eller mobilenhed) skal du indtaste Webex Share-IP-adressen for at få adgang til enhedssiden.

3

Tilføj og bekræft en sikkerhedsundtagelse for websiden i din webbrowser.

4

Klik på Konfiguration i din webbrowser.

5

Klik på Angiv aktiveringskode for at indtaste en aktiveringskode.

Hvis du bruger sikkerhedscertifikater, skal du installere dem på Webex Share, før du aktiverer enheden.

6

Følg resten af vejledningen i din webbrowser for at fuldføre installationen.