Během akce můžete nechat seznam účastníků zobrazit tyto dva typy informací vedle jména každého účastníka:

  • Názvy společností, které jsou založeny na odpovědích účastníků na otázku společnosti v registračním formuláři.

  • Skóre zájemců, které jsou založeny na odpovědích účastníků na otázky v registračním formuláři.

    Seznam účastníků můžete seřadit podle skóre nebo vyhledat název společnosti a rozhodnout se, kterým účastníkům dát během akce přednost.


Pokud chcete v seznamu účastníků zobrazit skóre zájemců a názvy společností, udělejte v registračním formuláři následující postup:

  • V části Standardní otázkyzadejte, že je vyžadována společnost.

  • Použijte možnost bodování zájemců v oknech Přidat zaškrtávací políčka, Přidat tlačítka možností nebo Přidat rozevírací seznam. Určete, že jsou vyžadovány všechny otázky s přiřazenými skóre.

  • Chcete-li zobrazit skóre zájemců a názvy společností, můžete také počkat dvě minuty po zahájení události požadované pro registraci a poté z účastníka udělat panelistu. Dále jim přiřaďte roli prezentujícího a pak je znovu přiřaďte jako účastníka. Na panelu Účastníci klikněte na Zobrazit všechny účastníky a potom vokně, které se otevře, klikněte na Aktualizovat. Odtud se můžete rozhodnout zobrazit skóre zájemců a Zobrazitnázvy společností.