Tijdens de gebeurtenis kunt u in de deelnemerslijst de volgende twee typen informatie weergeven naast de naam van elke deelnemer:

  • Bedrijfs namen die zijn gebaseerd op de antwoorden van deel nemers op de bedrijfs vraag op het registratie formulier.

  • Lead scores die zijn gebaseerd op antwoorden van deel nemers op vragen op het registratie formulier.

    U kunt de deelnemers lijst sorteren op de scores of zoeken naar een bedrijfs naam om te bepalen welke deel nemers de prioriteit geven tijdens de gebeurtenis.


Als u leadscores en bedrijfsnamen wilt weergeven in de deelnemerslijst, doet u het volgende op het registratieformulier:

  • Vermeld onder Standaardvragen dat Bedrijf een verplicht veld is.

  • Gebruik de optie voor leadscores in de vensters Selectievakjes toevoegen, Optieknoppen toevoegen of Vervolgkeuzelijst toevoegen. Vermeld dat alle vragen met toegewezen scores vereist zijn.

  • Als u lead scores en bedrijfs namen wilt weer geven, kunt u ook twee minuten wachten nadat een registratie vereiste gebeurtenis is gestart. vervolgens maakt u een deel nemer een panel. Vervolgens wijst u de rol van presentator aan en wijst u deze toe als deel nemer. Klik in het deel venster deel nemers op alle deel nemers weer geven...en klik vervolgens op Vernieuwen in het venster dat wordt geopend. Hier kunt u besluiten om lead scores weer te geven en bedrijfs namen weer te geven.