Under eventen kan du få deltakerlisten til å vise disse to typene informasjon ved siden av navnet på hver deltaker:

  • Bedriftsnavn som er basert på deltakersvar på bedriftsspørsmålet på registreringsskjemaet.


    Firmanavn er ikke synlige for deltakere som blir med fra nettappen eller mobilappen, så de vises som I/T.

  • Poengsummer for kundeemner som er basert på deltakernes svar på spørsmål i registreringsskjemaet.

    Du kan sortere deltakerlisten etter poengsummene eller søke etter et bedriftsnavn for å bestemme hvilke deltakere som skal prioriteres under eventen.


Hvis du vil vise poengsummer for kundeemner og bedriftsnavn i deltakerlisten, gjør du følgende i registreringsskjemaet:

  • Angi at Bedrift kreves under Standardspørsmål.

  • Bruk alternativet for poengsum for kundeemne i vinduene Legg til avmerkingsbokser, Legg til alternativknapper eller Legg til rullegardinliste. Angi at alle spørsmål med tildelte poengsummer er obligatoriske.

  • Hvis du vil vise poengsummer og bedriftsnavn for kundeemner, kan du også vente to minutter etter starten av en hendelse som krever påmelding, og deretter gjøre en deltaker til paneldeltaker. Deretter tilordner du dem presentatørrollen, og tilordner dem på nytt som deltaker. Klikk på Vis alle deltakere i deltakerpanelet, og klikk deretter på Oppdater i vinduet som åpnes. Derfra kan du velge å Vise poengsummer for kundeemner og Vise bedriftsnavn.