Under begivenheden kan du få listen over mødedeltagere til at vise disse to typer oplysninger ved siden af navnet på hver mødedeltager:

  • Virksomhedsnavne, der er baseret på mødedeltager svar på firma spørgsmålet i tilmeldings skemaet.

  • Resultater af kundeemner, der er baseret på mødedeltager svar på spørgsmål på tilmeldings skemaet.

    Du kan sortere listen over mødedeltagere efter scorerne eller søge efter et virksomhedsnavn for at bestemme, hvilke mødedeltagere, der skal give prioritet under begivenheden.


Hvis du vil vise resultater og virksomhedsnavnene på listen over mødedeltagere, skal du gøre følgende på tilmeldingsblanketten:

  • Under Standardspørgsmål angiver du, at Virksomhed er obligatorisk.

  • Brug valgmuligheden resultater i vinduerne Tilføj afkrydsningsfelter, Tilføj valgmulighedsknapper eller Tilføj rullegardinmenu. Angiv, at alle spørgsmål med tildelte resultater er obligatoriske.

  • Hvis du vil se resultater for kundeemner og virksomhedsnavne, kan du også vente to minutter, efter en tilmeldings nødvendig begivenhed starter, og derefter gøre en mødedeltager til en panel deltager. Derefter skal du tildele rollen som præsentationsvært og tildele dem igen som mødedeltager. I panelet deltagere skal du klikke på Vis alle mødedeltagere...og derefter klikke på Genindlæs i det vindue, der åbnes. Derfra kan du vælge at vise resultater af kundeemner og vise firmanavne.