Under en händelse kan du låta deltagarlistan visa de båda informationstyperna bredvid namnet på varje deltagare:

  • Företags namn som baseras på deltagares svar på företagets fråga i registrerings formuläret.

  • Lead-Poäng som baseras på deltagares svar på frågor i registrerings formuläret.

    Du kan sortera deltagar listan efter poängen eller söka efter ett företags namn för att avgöra vilka deltagare som ska prioriteras under händelsen.


Om du vill visa utvärderingsbetyg och företagsnamn i deltagarlistan ska du göra följande i registreringsformuläret:

  • Under Standardfrågor anger du att Företag är obligatoriskt.

  • Använd alternativet utvärderingspoäng i fönstren Lägg till kryssrutor, Lägg till alternativknappar eller Lägg till nedrullningsbar lista. Specificera att alla frågor med tilldelade poäng är obligatoriska.

  • Om du vill visa LED-Poäng och företags namn kan du även vänta två minuter efter att en obligatorisk händelse startas och sedan göra en deltagare till panel deltagare. Därefter tilldelar du dem rollen presentatör och tilldelar dem sedan en deltagare. Klicka på Visa alla deltagare i deltagar panelen ...och klicka sedan på uppdatera i fönstret som öppnas. Därifrån kan du välja att Visa LED-Poäng och Visa företags namn.