Under en händelse kan du låta deltagarlistan visa de båda informationstyperna bredvid namnet på varje deltagare:

  • Företagsnamn som baseras på deltagares svar på frågan Företag i registreringsformuläret.


    Företagsnamnen är inte synliga för mötesdeltagare som deltar via webbappen eller mobilappen, så de visas som Ej tillämpligt .

  • Betyg som baseras på deltagares svar på frågorna i registreringsformuläret.

    Du kan sortera deltagarlistan enligt betygen eller söka på ett företagsnamn för att avgöra vilka deltagare som ska prioriteras under händelsen.


Om du vill visa utvärderingsbetyg och företagsnamn i deltagarlistan ska du göra följande i registreringsformuläret:

  • Under Standardfrågor anger du att Företag är obligatoriskt.

  • Använd alternativet utvärderingspoäng i fönstren Lägg till kryssrutor, Lägg till alternativknappar eller Lägg till nedrullningsbar lista. Specificera att alla frågor med tilldelade poäng är obligatoriska.

  • För att visa högsta poäng och företagsnamn kan du också vänta två minuter efter att den obligatoriska händelsen har startat och sedan göra en deltagare till panelist. Sedan tilldelar du dem presentatörsrollen och omtilldelar dem som deltagare. I panelen Deltagare , klicka på Visa alla deltagare ...och klicka sedan på Uppdatera i fönstret som öppnas. Därifrån kan du välja att Visa högsta poäng ochVisa företagsnamn.