Podczas wydarzenia lista uczestników może wyświetlać te dwa typy informacji obok imienia i nazwiska każdego uczestnika:

  • Nazwy firm, które są oparte na odpowiedziach uczestników na pytanie firmy w formularzu rejestracyjnym.

  • Wyniki potencjalnych klientów, które są oparte na odpowiedziach uczestników na pytania w formularzu rejestracyjnym.

    Możesz posortować listę uczestników według wyników lub wyszukać nazwę firmy, aby zdecydować, którym uczestnikom nadać priorytet podczas wydarzenia.


Jeśli chcesz wyświetlić wyniki potencjalnych klientów i nazwy firm na liście uczestników, wykonaj następujące czynności w formularzu rejestracyjnym:

  • W sekcji Pytania standardoweokreśl, że firma jest wymagana.

  • Użyj opcji oceniania potencjalnych klientów w oknach Dodaj polawyboru, Dodaj przyciski opcjilub Dodaj listę rozwijaną. Określ, że wszystkie pytania z przypisanymi wynikami są wymagane.

  • Aby wyświetlić wyniki potencjalnych klientów i nazwy firm, możesz również poczekać dwie minuty po rozpoczęciu wydarzenia wymaganego do rejestracji, a następnie uczynić uczestnika panelistą. Następnie przypisz im rolę prezentera, a następnie ponownie przypisz go jako uczestnika. W panelu Uczestnicy kliknij pozycję Wyświetl wszystkich uczestników..., a następnie kliknij przycisk Odśwież w oknie, które zostanie otwarte. Stamtąd możesz zdecydować się na Pokaż wyniki potencjalnych klientów i Pokaż nazwy firm.