Když je online telefon MPP odstraněn, provede se obnovení továrního nastavení za účelem vymazání stávající konfigurace ze zařízení. Po obnovení továrního nastavení se zařízení vrátí na obrazovku aktivačního kódu. Pokud je zařízení offline nebo jej nelze kontaktovat, můžete jej před opětovným použitím ručně obnovit do továrního nastavení. Přečtěte si, jak ručně obnovit tovární nastavení zařízení v části Tovární nastavení víceplatformových telefonů Webex Calling.

U telefonů řady 6800, 7800 a 8800 je vzdálené obnovení továrního nastavení podporováno pouze v případě, že je spuštěn s firmwarem 12.0.3 nebo novějším. U videotelefonů 8875 je vzdálené obnovení továrního nastavení podporováno pouze v případě, že jsou spuštěny s firmwarem 2.2.1 nebo novějším.

1

Z pohledu zákazníkahttps://admin.webex.com , přejít na Zařízení .

2

Vyberte zařízení nebo vyberte více zařízení a klikněte na Odstranit.

3

V automaticky otevíraném okně akci potvrďte.