Slette en enhet

Du kan slette enheter i Cisco Webex Control Hub hvis de ikke lenger brukes. Når enheten er slettet, fjernes den permanent fra organisasjonen og kan ikke gjenopprettes.

    1Gå til Enheter i kundevisningen i https:/ / admin.webex.com, og velg deretter enheten du vil slette.
    2Velg Slett og bekreft handlingen i popup-vinduet.

    Var denne artikkelen nyttig?