Usuń urządzenie

Możesz usunąć urządzenia w Cisco Webex Control Hub, jeśli nie są już używane. Usunięte urządzenie jest trwale usuwane z organizacji i nie można go odzyskać.

    1Z widoku klienta w https: / / admin.webex.com, iść do Urządzenia, a następnie wybierz urządzenie, które chcesz usunąć.
    2Wybierz Usunąć i potwierdź akcję w wyskakującym okienku.

    Czy ten artykuł był pomocny?