מחיקת התקן

באפשרותך למחוק התקנים במרכז הבקרה של Cisco Webex אם לא נעשה בהם עוד שימוש. לאחר מחיקת המכשיר, הוא מוסר לצמיתות מהארגון שלך ולא ניתן לשחזר אותו.

    1 מתצוגת הלקוח ב- https:/ / admin.webex.com, עבור אל התקניםולאחר מכן בחר את המכשיר שברצונך למחוק.
    2 בחר מחק ואשר את הפעולה בחלון הקופץ.

    האם המאמר הועיל לך?