כאשר טלפון MPP מקוון נמחק, מתבצע איפוס להגדרות יצרן כדי לנקות את כל תצורה קיימת מהמכשיר. לאחר איפוס להגדרות יצרן, המכשיר חוזר למסך קוד ההפעלה שלו. אם המכשיר אינו מקוון או שלא ניתן ליצור איתו קשר, ניתן לאפס אותו ידנית להגדרות יצרן לפני השימוש החוזר. למד כיצד לאפס מכשיר באופן ידני ב-Factory לאפס את הטלפונים מרובי הפלטפורמות שלך ב-Webex Calling.

עבור טלפונים מסדרות 6800, 7800 ו-8800, האיפוס מרחוק נתמך רק אם הוא פועל על קושחה 12.0.3 ואילך. עבור טלפוני וידאו 8875, איפוס להגדרות יצרן מרחוק נתמך רק אם הוא פועל על קושחה 2.2.1 ואילך.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל מכשירים.

2

בחר מכשיר או בחר מכשירים מרובים ולאחר מכן לחץ על מחק.

3

אשר את הפעולה בחלון הקופץ.