Pokud se rozhodnete nastavit výchozí heslo pro nové uživatele přidané do vaší organizace, sdělte uživatelům, co je to za heslo a že musí být resetováno pomocí jejich zařízení nebo aplikace, než budou moci přistupovat k hlasové schránce. Pokud tato funkce není zapnuta, každý nový uživatel musí nejprve nastavit svůj vlastní přístupový kód v nastavení Webex .

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte do https://admin.webex.comnabídky Služby > Volání > Nastavení služeb.

2

V části Hlasová pošta zvolte přepínač Hlasové heslo a povolte pro svou organizaci výchozí přístupové kódy.

3

Zadejte výchozí heslo s následujícími požadavky:

  • Musí obsahovat minimálně 6 číslic a maximálně 30.

  • Nesmí obsahovat 4 nebo více opakovaných číslic.

  • Nemůže se to opakovat.

  • Nesmí obsahovat 4 po sobě jdoucí číslice v řadě.

4

Pro potvrzení znovu zadejte heslo.

5

(Volitelné) Z bezpečnostních důvodů můžete nastavit minimální počet dní mezi změnami přístupového kódu. Vyberte přepínač a zadejte počet dní.


 

Počet dnů by měl být mezi 1 a 7.

6

(Volitelné) Můžete nastavit počet dní, po kterých platnost přístupového kódu vyprší. Vyberte přepínač a zadejte počet dní.


 

Počet dnů by se měl pohybovat mezi 15 a 180.

7

Klikněte na položku Uložit.