Als u ervoor kiest om deze standaardtoegangscode in te stellen voor nieuwe gebruikers die aan uw organisatie zijn toegevoegd, communiceert u met uw gebruikers wat die toegangscode is en moet deze worden gereset met hun apparaat of de app voordat ze toegang krijgen tot hun voicemail. Als deze functie niet is ingeschakeld, moet elke nieuwe gebruiker aanvankelijk zijn of haar eigen toegangscode instellen op Webex-instellingen.
1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services > Bellen > Service-instellingen.

2

Selecteer onder Voicemail-toegangscode de schakelaar om standaardtoegangscodes voor uw organisatie in te schakelen.

3

Voer de standaardtoegangscode in met de volgende vereisten:

  • Moet minimaal 6 cijfers en maximaal 30 cijfers bevatten.

  • Kan geen 4 of meer herhaalde cijfers bevatten.

  • Kan niet worden herhaald patronen.

  • Kan niet 4 opeenvolgende cijfers achter elkaar bevatten.

4

Voer de toegangscode opnieuw in om te bevestigen.

5

(Optioneel) Om veiligheidsredenen kunt u een minimum aantal dagen instellen tussen wijzigingen van de toegangscode. Selecteer de schakelaar en voer vervolgens het aantal dagen in.


 

Het aantal dagen moet tussen 1 en 7 liggen.

6

(Optioneel) U kunt instellen na hoeveel dagen de toegangscode verloopt. Selecteer de schakelaar en voer vervolgens het aantal dagen in.


 

Het aantal dagen moet tussen 15 en 180 liggen.

7

Klik op Opslaan.