Ako izaberete da podesite podrazumevanu šifru za nove korisnike koji su dodati u vašu organizaciju, saopštite svojim korisnicima šta je ta šifra i da je moraju resetovati pomoću uređaja ili aplikacije da bi mogli da pristupe svojoj govornoj pošti. Ako ova funkcija nije uključena, svaki novi korisnik mora u početku da postavi sopstvenu šifru u Webex podešavanjima .

1

Sa korisničkog prikaza uhttps://admin.webex.com, idite na Usluge > Pozivanje > Podešavanja servisa.

2

U odeljku Govorna pošta izaberite prebacivanje lozinke za govornu poštu da biste omogućili podrazumevane šifre za svoju organizaciju.

3

Unesite podrazumevanu šifru sa sledećim zahtevima:

  • Mora da sadrži najmanje 6 cifara i najviše 30.

  • Ne može da sadrži 4 ili više ponovljenih cifara.

  • Ne mogu se ponavljati obrasci.

  • Ne može da sadrži 4 uzastopne cifre u nizu.

4

Ponovo unesite šifru za potvrdu.

5

(Nije obavezno) Iz bezbednosnih razloga, možete da podesite minimalan broj dana između promena lozinke. Izaberite prekidač i unesite broj dana.


 

Broj dana treba da bude između 1 i 7.

6

(Opcionalno) Možete da podesite broj dana nakon kojih šifra ističe. Izaberite prekidač i unesite broj dana.


 

Broj dana treba da bude između 15 i 180.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.