Om du väljer att ange den här standardlösenkoden för nya användare som lagts till i din organisation ska du meddela användarna vad lösenkoden är och att den måste återställas med hjälp av enheten eller appen innan de kan komma åt röstbrevlådan. Om den här funktionen inte är aktiverad måste varje ny användare först ange sin egen lösenkod i Webex-inställningar.
1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Tjänsteinställningar.

2

Under Lösenkod för röstbrevlåda väljer du växlingsknappen för att aktivera standardlösenkoder för din organisation.

3

Ange standardlösenord med följande krav:

  • Måste innehålla minst 6 siffror och högst 30 siffror.

  • Kan inte innehålla 4 eller fler upprepade siffror.

  • Det går inte att upprepa mönster.

  • Kan inte innehålla 4 siffror i följd i rad.

4

Ange lösenkoden igen för att bekräfta.

5

(Valfritt) Av säkerhetsskäl kan du ställa in ett minsta antal dagar mellan lösenkodsändringar. Välj växlingsknappen och ange sedan antalet dagar.


 

Antalet dagar ska vara mellan 1 och 7.

6

(Valfritt) Du kan ange antalet dagar efter vilka lösenkoden upphör att gälla. Välj växlingsknappen och ange sedan antalet dagar.


 

Antalet dagar ska vara mellan 15 och 180.

7

Klicka på Spara.