Om du väljer att ange standard lösenkod för de nya användarna som läggs till i din organisation ska du meddela användarna vad lösenkoden är och att den måste återställas via sin enhet eller via appen innan de kan komma åt deras röstbrevlåda. Om den här funktionen inte är aktiverad måste varje ny användare först ange sitt eget lösenord på Webex-inställningar.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Tjänsteinställningar.

2

Under avsnittet Röstbrevlåda väljer du växeln Röstbrevlåda för att aktivera standard lösenkoder för din organisation.

3

Ange standard lösenkoden med följande krav:

  • Måste innehålla minst 6 siffror och högst 30 siffror.

  • Får inte innehålla 4 eller fler upprepade siffror.

  • Kan inte upprepas m?önstren.

  • Får inte innehålla fyra på varandra följande siffror i rad.

4

Ange lösenkoden på samma sätt för att bekräfta.

5

(Valfritt) Av säkerhetsskäl kan du ange ett minsta antal dagar mellan ändringar av lösenkoden. Välj växla och ange sedan antalet dagar.


 

Antalet dagar ska vara mellan 1 och 7.

6

(Valfritt) Du kan ange hur många dagar lösenkoden ska upphöra. Välj växla och ange sedan antalet dagar.


 

Antalet dagar ska vara mellan 15 och 180.

7

Klicka på Spara.