Ako odaberete postavljanje zadane šifre za nove korisnike dodane u vašu organizaciju, obavijestite svoje korisnike što je ta šifra i da se mora resetirati pomoću njihovog uređaja ili aplikacije prije nego što mogu pristupiti svojoj govornoj pošti. Ako ova značajka nije uključena, svaki novi korisnik mora u početku postaviti vlastitu šifru u postavkama Webex .

1

U korisničkom prikazu idite na https://admin.webex.com Usluge > Pozivanje > Postavke servisa.

2

U odjeljku Govorna pošta odaberite prebacivanje zaporke za govornu poštu kako biste omogućili zadane zaporke za svoju organizaciju.

3

Unesite zadanu šifru sa sljedećim zahtjevima:

  • Mora sadržavati najmanje 6 znamenki i najviše 30.

  • Ne može sadržavati 4 ili više ponovljenih znamenki.

  • Ne mogu se ponavljati obrasci.

  • Ne može sadržavati 4 uzastopne znamenke u nizu.

4

Ponovno unesite šifru za potvrdu.

5

(Neobavezno) Iz sigurnosnih razloga možete podesiti minimalni broj dana između promjena zaporke. Odaberite preklopku i zatim unesite broj dana.


 

Broj dana treba biti između 1 i 7.

6

(Neobavezno) Možete podesiti broj dana nakon kojih lozinka istječe. Odaberite preklopku i zatim unesite broj dana.


 

Broj dana treba biti između 15 i 180.

7

Kliknite Spremi.