Jeśli zdecydujesz się ustawić ten domyślny kod dostępu dla nowych użytkowników dodanych do organizacji, poinformuj użytkowników, czym jest ten kod i że musi on być zresetowany za pomocą ich urządzenia lub aplikacji, zanim będą mogli uzyskać dostęp do poczty głosowej. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, każdy nowy użytkownik musi początkowo ustawić swój własny kod dostępu w ustawieniach Webex.
1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Usługi > Nawiązywanie połączeń > Ustawienia usługi .

2

W obszarze Kod dostępu poczty głosowej wybierz przełącznik, aby włączyć domyślne hasła w organizacji.

3

Wprowadź domyślny kod dostępu z następującymi wymaganiami:

  • Musi zawierać co najmniej 6 cyfr, a maksymalnie 30.

  • Nie może zawierać 4 lub więcej powtarzających się cyfr.

  • Nie można powtarzać wzorców.

  • Nie może zawierać 4 kolejnych cyfr z rzędu.

4

Wprowadź ponownie kod dostępu, aby potwierdzić.

5

(Opcjonalnie) Ze względów bezpieczeństwa można ustawić minimalną liczbę dni pomiędzy zmianami kodu dostępu. Wybierz przełącznik, a następnie wprowadź liczbę dni.


 

Liczba dni powinna wynosić od 1 do 7.

6

(Opcjonalnie) Można ustawić liczbę dni, po których wygasa kod dostępu. Wybierz przełącznik, a następnie wprowadź liczbę dni.


 

Liczba dni powinna wynosić od 15 do 180.

7

Kliknij opcję Zapisz.