Jeśli zdecydujesz się ustawić domyślny kod dostępu dla nowych użytkowników dodanych do organizacji, poinformuj użytkowników, jaki jest ten kod dostępu i że należy go zresetować za pomocą urządzenia lub aplikacji, zanim będą mogli uzyskać dostęp do poczty głosowej. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, każdy nowy użytkownik musi najpierw ustawić własny kod dostępu w Ustawieniach Webex .

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Usługi > Połączenia > Ustawienia usługi.

2

W sekcji Poczta głosowa wybierz przełącznik Kod dostępu do poczty głosowej, aby włączyć domyślne kody dostępu dla swojej organizacji.

3

Wprowadź domyślny kod dostępu z następującymi wymaganiami:

  • Musi zawierać co najmniej 6 cyfr, a maksymalnie 30.

  • Nie może zawierać 4 lub więcej powtarzających się cyfr.

  • Nie mogą się powtarzać wzory.

  • Nie może zawierać 4 kolejnych cyfr z rzędu.

4

Wprowadź ponownie hasło, aby potwierdzić.

5

(Opcjonalnie) Ze względów bezpieczeństwa możesz ustawić minimalną liczbę dni między zmianami kodu dostępu. Wybierz przełącznik, a następnie wprowadź liczbę dni.


 

Liczba dni powinna wynosić od 1 do 7.

6

(Opcjonalnie) Możesz ustawić liczbę dni, po których hasło wygasa. Wybierz przełącznik, a następnie wprowadź liczbę dni.


 

Liczba dni powinna wynosić od 15 do 180.

7

Kliknij opcję Zapisz.