Hvis du velger å angi standardpassord for de nye brukerne som er lagt til i organisasjonen din, kommuniser til brukerne hva denne passordkoden er, og at den må tilbakestilles ved hjelp av enheten eller appen deres før de kan få tilgang til taleposten. Hvis denne funksjonen ikke er slått på, må hver nye bruker først angi sitt eget passord i Webex-innstillinger .

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester > Anrop > Tjenesteinnstillinger.

2

Under Talepost-delen velger du Talepostkode for å aktivere standardpassord for organisasjonen din.

3

Skriv inn standardpassordet med følgende krav:

  • Må inneholde minimum 6 sifre og maksimum 30.

  • Kan ikke inneholde 4 eller flere gjentatte sifre.

  • Kan ikke gjentas mønstre.

  • Kan ikke inneholde 4 påfølgende sifre på rad.

4

Tast inn passordet på nytt for å bekrefte.

5

(Valgfritt) Av sikkerhetshensyn kan du angi et minimum antall dager mellom endring av passord. Velg bryteren og skriv deretter inn antall dager.


 

Antall dager skal være mellom 1 og 7.

6

(Valgfritt) Du kan angi antall dager etter at passordet utløper. Velg bryteren og skriv deretter inn antall dager.


 

Antall dager bør være mellom 15 og 180.

7

Klikk på Lagre.