Obdržíte upozornění při překročení kapacity úložiště webu Cisco Webex

Web Web Webex můžete nakonfigurovat tak, aby vám po dosabí úložného prostoru pro nahrávky Webexu odeslal varovnou zprávu.

Web Web Webex poskytuje omezené množství úložného prostoru pro soubory záznamu uživatelů v oblasti Moje soubory v aplikaci MyWebex. Když je překročena kapacita vašeho webu, uživatelé nemohou na webu ukládat více souborů. Tuto možnost můžete nastavit tak, abyste při příštím přihlášení ke správě webu obdrželi varovnou zprávu o kapacitě úložiště.

    1Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na možnost Konfigurace > běžných nastavení webu >.
    2V části Možnosti webu vyhledejte upozornit správce lokality, pokud využití úložiště překročí __% celkového přiděleného místa.
    3Určete procento celkového přiděleného místa, ve kterém chcete obdržet varovnou zprávu.
    4Zvolte Aktualizovat.

    Byl tento článek užitečný?