Váš web služby Webex poskytuje omezené množství úložného prostoru pro soubory uživatelských záznamů v oblasti Mé soubory služby Moje aplikace Webex. Když je kapacita vašeho webu překročena, uživatelé nemohou na webu ukládat více souborů. Tuto možnost můžete nastavit, abyste při příštím přihlášení ke správě webu obdrželi varovnou zprávu o kapacitě úložiště.

1

Přihlaste se ke správě webu Webex a přejděte na Konfigurace > Společná nastavení webu > Možnosti .

2

V části Možnosti webu vyhledejte možnost Upozornit správce webu, pokud využití úložiště překročí __% celkového přiděleného prostoru .

3

Zadejte procento celkového přiděleného prostoru, ve kterém chcete dostávat výstražnou zprávu.

4

Vyberte možnost Aktualizovat .