Ta emot en varning när kapaciteten för Cisco Webex-webbplatslagringen överskrids

Du kan konfigurera din Webex-webbplats så att du får ett varningsmeddelande när lagringsutrymmet för dina Webex-inspelningar börjar ta slut.

Den här uppgiften

Din WebEx-webbplats tillhandahåller en begränsad mängd lagringsutrymme för användares inspelade filer i området Mina filer i Mitt WebEx. När kapaciteten för din webbplats har överskridits kan användarna inte längre lagra fler filer på webbplatsen. Du kan ange detta alternativ för att få ett varningsmeddelande om lagringskapaciteten nästa gång du loggar in på administrering av webbplatsen.

    1 Logga in på WebEx webbplatsadministration och gå till Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
    2 I avsnittet Sidalternativ, leta upp Meddela webbplatsadministratör om lagringsanvändning överskrider __% av det totala tilldelade utrymmet.
    3 Ange andelen totalt utrymme i procent när du vill få ett varningsmeddelande.
    4 Välj Uppdatera.

    Var den här artikeln användbar?