קבלת אזהרה כאשר חריגה מקיבולת האחסון של אתר Webex של Cisco

באפשרותך לקבוע את תצורת אתר ה- Webex שלך כך שישלח לך הודעת אזהרה כאשר שטח האחסון עבור הקלטות Webex שלך הולך ואוזל.

אתר Webex שלך מספק כמות מוגבלת של שטח אחסון עבור קבצי הקלטה של משתמשים באזור הקבצים שלי ב- Webexשלי . כאשר חורגת מהקיבולת של האתר שלך, משתמשים אינם יכולים לאחסן קבצים נוספים באתר. באפשרותך להגדיר אפשרות זו כך שתקבל הודעת אזהרה לגבי קיבולת האחסון, בפעם הבאה שתיכנס לניהול האתר.

    1 היכנס ל'ניהול אתר Webex' ועבור אל תצורה > הגדרות אתר נפוצות > אפשרויות.
    2 במקטע אפשרויות אתר, אתר את הודע למנהל האתר אם השימוש באחסון עולה על __% מסך השטחשהוקצה.
    3 ציין את אחוז השטח הכולל שהוקצה שבו ברצונך לקבל הודעת אזהרה.
    4 בחר עדכן.

    האם המאמר הועיל לך?