Otrzymuj ostrzeżenie o przekroczeniu pojemności pamięci masowej witryny Cisco Webex

Możesz skonfigurować swoją witrynę Webex tak, aby wysyłała Ci komunikat ostrzegawczy, gdy kończy się miejsce na nagrania Webex.

Witryna Webex zapewnia ograniczoną ilość miejsca na pliki do nagrywania plików przez użytkownika w obszarze Moje pliki w witrynie My Webex. Po przekroczeniu pojemności witryny użytkownicy nie mogą przechowywać w niej większej liczby plików. Tę opcję można ustawić tak, aby przy następnym logowaniu do administracji witryny był wyświetlany komunikat ostrzegawczy o pojemności magazynu.

    1Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Configuration > Common Site Settings > Options .
    2W sekcji Opcje witryny znajdź pozycję Powiadom administratora witryny, jeśli użycie magazynu przekracza __% całkowitej przydzielonejprzestrzeni.
    3Określ procent całkowitej przydzielonej przestrzeni, przy której ma zostać wyświetlony komunikat ostrzegawczy.
    4Wybierz Aktualizuj.

    Czy ten artykuł był pomocny?