Twoja witryna Webex zapewnia ograniczoną ilość miejsca do przechowywania plików nagrań użytkowników w obszarze Moje pliki w moim Webex. Gdy pojemność witryny jest przekroczona, użytkownicy nie mogą przechowywać większej liczby plików w witrynie. Możesz ustawić tę opcję, aby otrzymać komunikat ostrzegawczy o pojemności pamięci masowej, przy następnym logowaniu do Administracji witryny.

1

Zaloguj się do Webex Site Administration i przejdź do Konfiguracja > Wspólne ustawienia witryny > Opcje .

2

W sekcji Opcje witryny znajdź Powiadomienie administratora witryny, jeśli wykorzystanie miejsca do przechowywania przekracza __% całkowitej przydzielonej przestrzeni .

3

Określ procent całkowitej przydzielonej przestrzeni, w której chcesz otrzymać komunikat ostrzegawczy.

4

Wybierz Zaktualizuj .