Primite upozorenje kada je premašen kapacitet skladištenja Cisco Webex lokacije

Webex lokaciju možete da konfigurišete tako da vam šalje poruku upozorenja kada ponesta prostor za skladištenje Webex snimaka.

Vaša Webex lokacija obezbeđuje ograničenu količinu prostora za skladištenje datoteka za snimanje korisnika u oblasti "Moje datoteke" na webexu. Kada je prekoračen kapacitet vaše lokacije, korisnici ne mogu da skladište više datoteka na lokaciji. Ovu opciju možete da podesite tako da dobijete poruku upozorenja o kapacitetu skladištenja, kada se sledeći put prijavite u administraciju lokacije.

    1Prijavite se u administraciju Webex lokacije i idite na opciju "> uobičajenih postavki lokacije > opcije ".
    2U odeljku Opcije lokacije pronađite obavesti administratora lokacije ako korišćenje skladišta __premašuje % ukupnog dodeljenog prostora.
    3Navedite procenat ukupno dodeljenog prostora na koji želite da primite poruku upozorenja.
    4Izaberite ispravku.
    Da li je ovaj članak bio koristan?