Vaš Webex sajt obezbeđuje ograničenu količinu prostora za skladištenje datoteka za snimanje korisnika u Moje datoteke oblasti Moj Webex. Kada premašuje kapacitet vašeg sajta, korisnici ne mogu da čuvaju dodatne datoteke na lokaciji. Ovu opciju možete da podesite tako da dobijete poruku poruka upozorenja o kapacitetu skladišta sledeći put kada prijaviti se to administracija lokacije.

1

Prijavite se u Webex i administracija lokacije idite na opciju "> podešavanja uobičajenih > lokacije".

2

U odeljku Opcije lokacije pronađite "Obavesti administrator lokacije" ako upotreba skladišta premašuje __% ukupnog dodeljenog prostora.

3

Navedite procenat ukupnog dodeljenog prostora u kojem želite da primite poruka upozorenja.

4

Izaberite Ažuriraj .