Vaša stránka Webex poskytuje obmedzené množstvo úložného priestoru pre používateľské nahrávacie súbory v Moje súbory oblasť My Webex. Keď sa prekročí kapacita vašej lokality, používatelia nemôžu na lokalitu ukladať ďalšie súbory. Túto možnosť môžete nastaviť tak, aby ste pri ďalšom prihlásení do správy lokality dostali varovnú správu o kapacite úložiska.

1

Prihláste sa do Webex Site Administration a prejdite na Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti .

2

V Možnosti lokality oddiel, nájdi Upozorniť správcu lokality, ak využitie úložiska prekročí __% z celkového prideleného priestoru .

3

Zadajte percento z celkového prideleného priestoru, pri ktorom chcete dostávať varovnú správu.

4

Vyberte Aktualizovať .