Motta en advarsel når lagringskapasiteten for Cisco Webex Site overskrides

Du kan konfigurere Webex-nettstedet til å sende deg en advarsel når du er i ferd med å gå tom for lagringsplass for Webex-opptakene dine.

Webex-nettstedet ditt inneholder en begrenset mengde lagringsplass for brukeres opptaksfiler i Mine filer-området til Min Webex. Når kapasiteten for nettstedet er overskredet, kan ikke brukere lagre flere filer på nettstedet. Du kan angi dette alternativet slik at du får en advarsel om lagringskapasiteten neste gang du logger på nettstedsadministrasjonen.

    1Logg på Webex Site Administration og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.
    2I Alternativer for nettsted-delen, går du til Varsle nettstedsadministrator hvis lagringsbruk overskrider __ % av total tildelt plass.
    3Angi prosentandelen av totalt tildelt plass der du vil motta en advarsel.
    4Velg Oppdater.

    Var denne artikkelen nyttig?