Aby bylo možné povolit volání Microsoft Teams WebRTC, musí být hybridní kalendář zapnutý.Ujistěte se, že je zapnutý také webový modul - Pokud tomu tak není, zapněte jej podle zde popsaných kroků.

Nastavení anonymního připojení je ve výchozím nastavení v Microsoft Teams zapnuto.Pokud je vypnutá, můžete ji zapnout v Microsoft Teams, aby se zařízení Webex mohla připojit přes WebRTC.Další informace o tom, jak toto nastavení povolit, naleznete zde.


Pokud je vaše zařízení propojeno s Webex Edge pro zařízení, potřebujete verzi softwaru CE9.14.3.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com, přejděte na stránku zařízení.

2

V pravém horním rohu vyberte Nastavení a přejděte na Poskytovatelé schůzek.Přepněte na Povolit Microsoft Teams.