Chcete-li povolit volání Microsoft Teams WebRTC, musí být hybridní kalendář zapsaní. Ujistěte se, že je zapnutý i webový modul – Pokud ne, zapněte ho podle zde popsaných kroků.

Anonymní nastavení připojení je ve výchozím nastavení v Microsoft Teams zapnuté. Pokud je vypnutý, můžete ho zapnout v Microsoft Teams, aby se zařízení Webexu mohli připojit přes WebRTC. Další informace o povolení tohoto nastavení naleznete zde .


Pokud je vaše zařízení propojeno s webexovým okrajem pro zařízení, potřebujete verzi softwaru CE9.14.3.

1

Ze zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com oblasti přejděte na stránku Zařízení.

2

V pravém horním rohu vyberte Nastavení a přejděte na podporu WebRTC. Přepněte na Povolit volání webrtc týmu Microsoft Teams .