Hybridkalenderen må være på for å aktivere Microsoft Teams WebRTC-kall. Forsikre deg om at webmotoren også er på - Hvis ikke, følg trinnene som er beskrevet her for å slå den på.

Innstillingen for anonym sammenføyning er aktivert som standard i Microsoft Teams. Hvis den er slått av, kan du slå den på i Microsoft Teams slik at Webex-enheter kan bli med via WebRTC. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer denne innstillingen, kan du gå hit.


Hvis enheten er koblet til Webex edge for enheter, trenger du CE9.14.3-programvareversjonen.

1

https://admin.webex.com til Enheter-siden fra kundevisningen i.

2

Velg Innstillinger øverst til høyre og naviger til WebRTC-støtte. Aktiver Aktiver Microsoft Teams WebRTC-kall .